Înapoi la listă

ŞTERGĂTOR, SPĂLĂTOR DE PARBRIZ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vehicul echipat cu ştergător geam faţă intermitent

A baleiaj unic

Printr-o apăsare scurtă, ştergătoarele de geamuri vor realiza o mişcare dus-întors.

B oprire

C baleiaj intermitent

Între două baleiaje, lamelele se opresc timp de câteva secunde. Este posibil să modificaţi timpul între baleiaje rotind inelul 2.

D baleiaj continuu lent

E baleiaj continuu rapid

Particularitate

În rulaj, orice oprire a vehiculului reduce alura baleiajului.

De la o viteză continuă rapidă, treceţi la o viteză continuă lentă.

De îndată ce vehiculul rulează, ştergerea revine la viteza selectată iniţial.

Orice acţiune asupra manetei 1 este prioritară şi anulează deci automatismul.

Vehicul echipat cu ştergător geam faţă cu senzor de ploaie

Senzorul de ploaie se află pe parbriz, în faţa retrovizorului interior.

A baleiaj unic

Printr-o apăsare scurtă, ştergătoarele de geamuri vor realiza o mişcare dus-întors.

B oprire

C funcţie ştergere automată

Cu această poziţie selectată, sistemul detectează ajungerea apei pe parbriz şi declanşează baleiaje cu viteza de ştergere adaptată. Este posibil să modificaţi pragul de declanşare şi timpul între baleiaje rotind bucşa 2:

F: sensibilitate minimă;

G: sensibilitate maximă.

Cu cât mai mare este sensibilitatea, cu atât ştergătoarele de geamuri reacţionează mai rapid şi frecvenţa de baleiaj creşte.

La activarea ştergerii automate sau când creşte sensibilitatea, se realizează o mişcare dus-întors.

Notă:

- senzorul de ploaie are doar funcţie de asistenţă. În caz de vizibilitate redusă, şoferul trebuie să activeze manual ştergătoarele de geamuri. Pe timp de ceaţă sau ninsoare, ştergerea nu este declanşată automat şi rămâne sub controlul şoferului;

- în caz de temperatură negativă, ştergerea automată nu este activă la pornirea vehiculului. Aceasta se activează automat când vehiculul depăşeşte o anumită viteză (aproximativ 8 km/h);

- nu activaţi ştergerea automată pe timp uscat;

- degivraţi complet parbrizul înainte de a activa ştergerea automată;

- atunci când vehiculul este spălat într-o cabină de spălare care conţine perii cu role, readuceţi inelul 1 la poziţia B, pentru a dezactiva ştergerea automată.

Anomalie de funcţionare

În cazul unei defecţiuni a baleiajului automat, ştergătorul de geam va funcţiona în regim de baleiaj intermitent.

Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Funcţionarea senzorului de ploaie poate fi întreruptă în următoarele situaţii:

- ştergătoare de geam deteriorate; o peliculă de apă sau urme lăsate de o lamelă pe zona de detectare a senzorului pot mări timpul de reacţie a ştergătorului de geam automat sau pot mări frecvenţa de baleiaj;

- un parbriz ciobit sau fisurat la acelaşi nivel cu senzorul sau un parbriz acoperit cu praf, murdărie, insecte, gheaţă, utilizarea unor produse de spălare pe bază de ceară şi a unor produse chimice hidrofobe; ştergătorul de geam va fi mai puţin sensibil sau poate să nu mai reacţioneze deloc.

D baleiaj continuu lent

E baleiaj continuu rapid

Particularitate

În rulaj, orice oprire a vehiculului reduce alura baleiajului.

De la o viteză continuă rapidă, treceţi la o viteză continuă lentă.

De îndată ce vehiculul rulează, ştergerea revine la viteza selectată iniţial.

Orice acţiune asupra manetei 1 este prioritară şi anulează deci automatismul.

Precauţii

- În caz de îngheţ, înainte de prima pornire a ştergătorului de geam, verificaţi dacă lamelele nu sunt lipite. Dacă acţionaţi ştergătorul de geam atunci când lamelele sunt blocate în urma depunerii de gheaţă, riscaţi să deterioraţi atât lamela, cât şi motorul sistemului de ştergere a geamului.

- Nu acţionaţi ștergătoarele pe parbrizul uscat. Acest lucru va conduce la o uzură prematură sau la deteriorarea etichetelor.

Poziţie specială a ştergerii faţă (poziţie service)

Această poziţie permite ridicarea lamelelor pentru a le putea îndepărta de parbriz.

Acest lucru poate fi util pentru:

- a curăţa lamelele;

- a ridica lamelele de pe parbriz pe timp de iarnă;

- înlocuiţi lamelele LAMELE ŞTERGĂTOARE DE GEAM: înlocuire.

Cu contactul pus sau cu motorul pornit, ridicaţi maneta 1 de două ori, pe poziţia A (un singur baleiaj).

Lamelele se opresc la distanţă de capotă.

Pentru a readuce lamelele în poziţie joasă, cu contactul pus, asiguraţi-vă că ştergătoarele s-au pliat pe parbriz, apoi deplasaţi maneta 1 la poziţia A (un singur baleiaj).

Înainte de a cupla contactul, plasaţi ştergătoarele pe parbriz. În caz contrar, ar putea exista riscul de deteriorare a capotei sau a ştergătoarelor atunci când acestea sunt pornite.

Înainte de orice acţiune asupra parbrizului (spălare vehicul, dezgheţare, curăţare parbriz...) readuceţi maneta 1 în poziţia B (oprit).

Risc de rănire şi/sau de deteriorări.

Dacă pe parbriz există obstacole (murdărie, zăpadă, gheaţă etc.), curăţaţi parbrizul (inclusiv zona centrală situată în spatele retrovizorului interior) înainte de a acţiona ştergătoarele (risc de supraîncălzire a motorului).

Dacă mişcarea unei lamele este blocată de un obstacol, aceasta poate să se oprească.

Îndepărtaţi obstacolul şi reactivaţi ştergătorul de geam cu maneta de ştergere.

Spălător geam

Cu contactul pus, trageţi maneta 1 apoi eliberaţi.

O tragere prelungită va declanşa, pe lângă spălătorul de parbriz, două baleiaje, urmate, după câteva secunde, de un al treilea.

La vehiculele echipate cu un ecran multimedia, puteţi alege să activaţi sau să dezactivaţi al treilea baleiaj al lamelelor MENIU DE PERSONALIZARE A REGLAJELOR VEHICULULUI.

Notă: la temperaturi negative, lichidul de spălare a geamurilor poate îngheţa pe parbriz, reducând vizibilitatea. Încălziţi parbrizul cu ajutorul comenzii de dezaburire înainte de a-l curăţa.

La intervenţiile sub capotă, asiguraţi-vă că maneta ştergătorului de geamuri este în poziţia B (oprit).

Risc de rănire.

Eficacitatea unei lamele a ştergătorului de geam

Supravegheaţi starea lamelelor ştergătorului de geamuri. Durata sa de viaţă depinde de dumneavoastră:

- aceasta trebuie să rămână curate: curăţaţi periodic lamela şi geamul cu apă cu săpun;

- nu o utilizaţi atunci când geamul este uscat;

- îndepărtaţi-o de geam atunci când nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp.

În toate cazurile, înlocuiţi-o de îndată ce aceasta începe să-şi piardă eficacitatea: aproximativ în fiecare an. LAMELE ŞTERGĂTOARE DE GEAM: înlocuire.

Precauţie pentru utilizarea ştergătoarelor

- În condiţii de ninsoare sau de îngheţ, ştergeţi luneta înainte de a pune în funcţiune ştergătoarele (risc de supraîncălzire a motorului);

- asiguraţi-vă că nu există obiecte care să împiedice cursa lamelei.