Înapoi la listă

SCAUNE FAŢĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Reglare pernă

Pentru a avansa sau a retrage scaunul

Mutaţi contactorul 1 înainte sau înapoi sau, în funcţie de vehicul, ridicaţi şi ţineţi ridicat mânerul 3 pentru a debloca scaunul. În poziţia aleasă, eliberaţi-o şi asiguraţi-vă de blocarea corespunzătoare a scaunului.

Pentru a ridica sau a coborî perna

Mutaţi contactorul 1 în sus sau în jos sau, în funcţie de vehicul, mutaţi levierul 4 de câte ori este necesar, în sus sau în jos, până la poziţia dorită.

Reglaj spătar

Pentru a înclina spătarul

Acţionaţi contactorul 2 înainte sau înapoi sau, în funcţie de vehicul, ridicaţi mânerul 5 şi înclinaţi spătarul până la poziţia dorită. În poziţia aleasă, eliberaţi mânerul uşii şi asiguraţivă de blocarea corespunzătoare.

După efectuarea reglajelor, asiguraţi-vă că spătarele scaunelor sunt blocate corect pe poziţie.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Pentru a nu împiedica eficacitatea centurilor de securitate, vă recomandăm să nu înclinaţi prea mult spătarele scaunelor în spate.

Nici un obiect nu trebuie să se găsească pe planşeu (partea din faţa şoferului): în cazul unei frânări bruşte, aceste obiecte riscă să alunece sub pedalier şi să împiedice utilizarea sa.

Cotieră centrală 6

(în funcţie de vehicul)

Pentru a regla poziţia cotierei centrale 6, glisaţi-o înainte sau înapoi.

Pentru a regla scaunul la nivel lombar

Coborâţi maneta 7 pentru a accentua susţinerea şi ridicaţi-o pentru a o atenua.

Scaune cu încălzire

Cu contactul pus

- prima apăsare a butonului 8 de pe scaunul dorit activează sistemul de încălzire la putere maximă. Ambii martori luminoşi integraţi în buton se aprind;

- a doua apăsare a butonului schimbă setarea încălzirii la putere scăzută. Un martorul luminos integrat se aprinde;

- a treia apăsare opreşte încălzirea.

Anomalie de funcţionare

Atunci când este detectată o anomalie de funcţionare, martorul luminos al contactorului 8 al scaunului respectiv se stinge după aproximativ cinci secunde.

Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.