PARTICULARITĂŢI VERSIUNI PE BENZINĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Condiţii de funcţionare a vehiculului dumneavoastră, precum:

- rulaj prelungit cu martor luminos de alertă nivel minim de carburant aprins ;

- utilizare benzină cu plumb ;

- utilizarea de lubrifianţi sau aditivi pentru carburant neaprobaţi.

Sau anomalii de funcţionare, precum:

- sistem de aprindere defectuos sau pană de benzină sau bujie debranşată care se traduc prin rateuri de aprindere şi bruscări în timpul conducerii ;

- pierdere de putere;

Provoacă o încălzire excesivă a catalizatorului, diminuându-i eficacitatea, pot conduce la distrugerea sa şi antrenează daune termice vehiculului.

Dacă, constataţi anomaliile de funcţionare de mai sus, efectuaţi la un Reprezentant al mărcii reparaţiile necesare cât mai repede.

Prezentând cu regularitate vehiculul dumneavoastră la un Reprezentant al mărcii în funcţie de periodicităţile recomandate în documentul de întreţinere, veţi evita aceste incidente.

Problemă de pornire

Pentru a evita deteriorarea catalizatorului sau a demarorului şi pentru a împiedica uzura prematură a bateriei, nu insistaţi în tentativa de pornire a motorului (utilizând butonul de pornire sau prin împingerea sau remorcarea vehiculului) fără a fi identificat şi tratat defectul.

În caz contrar, nu mai încercaţi să porniţi motorul şi apelaţi la Reprezentant al mărcii.

Nu staţionaţi şi nu porniţi motorul în locuri în care se află substanţe sau materiale inflamabile precum iarbă sau frunze care pot veni în contact cu un sistem de eşapament cald.

Filtru de particule

Filtrul de particule este utilizat în tratamentul gazelor de eşapament de la motoarele pe benzină.

În funcţie de vehicul, martorul luminos afişat pe tabloul de bord indică faptul că filtrul este înfundat şi necesită curăţare. Pentru a-l curăţa, atunci când martorul luminos apare, şi funcţie de condiţiile de trafic şi de limitele de viteză, rulaţi cu o viteză cuprinsă între 50 km/h şi 110 km/h până când martorul se stinge.

După aproximativ 5-20 de minute, martorul luminos ar trebui să se stingă.

Notă: martorul luminos poate să se stingă după 20 de minute în cazul în care condiţiile de rulare necesare pentru curăţarea filtrului nu sunt îndeplinite în totalitate.

O oprire a vehiculului înainte de stingerea martorului luminos poate să vă conducă la reînceperea operaţiei.

Dacă filtrul este saturat, martorul luminos © şi, în funcţie de vehicul, martorul luminos vor apărea pe tabloul de bord, însoţiţi de mesajul „Verifică injecţia”. În acest caz consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Dacă martorul luminos ® şi, în funcţie de vehicul, martorul luminos apar însoţiţi de mesajul „Pericol avarie motor”, opriţi vehiculul, opriţi motorul şi contactaţi un Reprezentant al mărcii.

Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie. Opriţi motorul şi nu îl mai porniţi. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.