LEVIER DE VITEZE, FRÂNĂ DE MÂNĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Levier de viteze

Vehicule cu cutie de viteze manuală: urmaţi grila desenată pe mânerul levierului 1.

Vehicule echipate cu o cutie de viteze automată: CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ, LEVIER ELECTRONIC.

Trecere în marşarier

Luminile de mers înapoi se aprind din momentul anclanşării marşarierului, cu contactul pus.

Frână de mână

Pentru a slăbi

Trageţi levierul 3 uşor în sus, apăsaţi butonul 2 şi readuceţi levierul la planşeu.

Martorul luminos } de pe tabloul de bord se va stinge.

Dacă rulaţi cu frâna de mână slăbită necorespunzător, martorul luminos roşu de pe tabloul de bord va rămâne aprins.

Pentru a strânge

Trageţi levierul 3 în sus. Asiguraţi-vă că vehiculul este bine imobilizat. Martorul luminos } se aprinde pe tabloul de bord.

În timpul mersului, aveţi grijă ca frâna de mână să fie complet slăbită (martor luminos roşu stins), risc de supraîncălzire şi chiar de deteriorare.

La oprire, în funcţie de pantă şi/sau de sarcina vehiculului, poate fi necesar să adăugaţi cel puţin doi dinţi suplimentari de strângere şi să cuplaţi o viteză (primul raport sau marşarier) pentru vehiculele cu cutie de viteze mecanică, sau pe poziţia P, pentru vehiculele cu cutie de viteze automată.

În caz de şoc pe partea inferioară a caroseriei vehiculului în timpul unei manevre (de exemplu: contact cu o bornă, un trotuar supraînălţat sau orice alt mobilier urban) puteţi deteriora vehiculul (de exemplu: deformare a unei osii).

Pentru a evita orice risc de accident, controlaţi vehiculul la un Reprezentant al mărcii.