Înapoi la listă

ÎNCĂLZIRE, AER CONDIŢIONAT MANUAL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzile A

(în funcţie de vehicul)

1 Repartizare aer în habitaclu.

2 Dezgheţare/dezaburire a lunetei spate şi, în funcţie de vehicul, a retrovizoarelor.

3 Reglare viteză de ventilare.

4 Reciclare aer.

5 Reglare temperatură aer.

6 Aer condiţionat.

Repartizare aer în habitaclu

Există cinci posibilităţi de repartizare a aerului. Rotiţi comanda 1 pentru a alege repartizarea dumneavoastră.

W Fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului şi dezaburitoarele de geamuri laterale faţă.

Fluxul de aer este repartizat între dezaburitoarele geamurilor laterale faţă, frizele de dezaburire parbriz şi picioarele pasagerilor.

Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanţilor.

Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele planşei de bord, spre picioarele ocupanţilor pe locul din faţă şi, în funcţie de vehicul, ale ocupanţilor scaunelor din al doilea rând.

J Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoarele de pe planşa de bord.

Comenzi B

(în funcţie de vehicul)

1 Repartizare aer în habitaclu.

2 Dezgheţare/dezaburire a lunetei spate şi, în funcţie de vehicul, a retrovizoarelor.

3 Reglare viteză de ventilare.

4 Reciclare aer.

5 Reglare temperatură aer.

6 Comandă aer condiţionat.

7 Funcţia „Vedere clară”.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

Activarea nu este posibilă atunci când comanda 3 este trecută la „0” (comanda A) sau la „OFF” (comanda B).

Pentru a dezactiva climatizarea, apăsaţi butonul 6. Martorul luminos din buton se stinge.

Utilizarea aerului condiţionat permite:

- să scădeţi temperatura în interiorul habitaclului;

- să eliminaţi aburii mai rapid.

Punere în funcţiune a reciclării aerului (izolare habitaclu)

Reciclarea aerului permite:

- să vă izolaţi de ambianţa exterioară (circulaţie în zonă poluată…) ;

- pentru a răci mai rapid temperatura habitaclului atunci când climatizarea este activată.

Această funcţie este gestionată automat dar puteţi să o activaţi manual. În acest caz, punerea în funcţiune este confirmată prin aprinderea martorului luminos 4 din buton.

Utilizare manuală

Apăsaţi pe butonul 4: martorul luminos din buton se aprinde.

Utilizarea îndelungată a acestei poziţii poate antrena mirosuri neplăcute datorită neîmprospătării aerului, precum şi aburirea geamurilor. Pentru a evita acest lucru, în anumite condiţii este posibilă dezactivarea automată a recirculării aerului.

Oprire sistem

Rotiţi comanda 3 la „OFF” sau la „0” pentru a dezactiva sistemul sau apăsaţi pe butonul 4. Pentru a-l porni, rotiţi comanda 3 pentru a regla viteza ventilatorului.

Funcţie „vedere clară”

Apăsaţi butonul 7: martorul luminos integrat se aprinde.

Această funcţie permite o dezgheţare şi dezaburire rapidă a parbrizului şi a lunetei spate, a geamurilor laterale faţă şi a retrovizoarelor exterioare (în funcţie de vehicul). Ea impune pornirea automată a aerului condiţionat şi a dezgheţării lunetei spate.

Apăsaţi pe tasta 2 pentru a opri funcţionarea dezgheţării lunetei spate, martorul luminos integrat se stinge.

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi pe tasta 7 sau 5.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

În mod automat, sistemul gestionează pornirea sau oprirea aerului condiţionat în funcţie de condiţiile climatice exterioare.

Activarea nu este posibilă atunci când comanda 3 este trecută la „0” (comanda A) sau la „OFF” (comanda B).

Pentru a dezactiva climatizarea, apăsaţi butonul 6. Martorul luminos din buton se stinge.

Utilizarea aerului condiţionat permite:

- să scădeţi temperatura în interiorul habitaclului;

- să eliminaţi aburii mai rapid.

Utilizarea funcţiei de dezaburire/dezgheţare va dezactiva recircularea aerului.

Funcţionarea aerului condiţionat antrenează o creştere a consumului de carburant (opriţil atunci când nu vă mai este util).

Punere în funcţiune a reciclării aerului

Apăsaţi pe butonul 4: martorul luminos din buton se aprinde. În aceste condiţii, aerul este reţinut în habitaclu şi este reciclat fără admisie de aer exterior.

Reciclarea aerului permite:

- să vă izolaţi de ambianţa exterioară (circulaţie în zonă poluată…) ;

- pentru a răci mai rapid temperatura habitaclului atunci când climatizarea este activată.

În cazul în care climatizarea nu este activată (martorul luminos „A/C de pe contactorul 6 se stinge), utilizarea prelungită a aerului reciclat poate provoca apariţia aburilor pe geamurile laterale şi pe parbriz, precum şi alte probleme din cauza prezenţei aerului nereciclat în habitaclu. Pentru a evita acest lucru, recircularea aerului este dezactivată automat după un anumit timp.

Reglare viteză de ventilare

Acţionaţi comanda 3 pentru a regla cantitatea de aer suflat. Dacă doriţi să opriţi fluxul de aer, treceţi comanda 3 la „0” (comanda A) sau la „OFF” (comanda B).

Sistemul este oprit: viteza de ventilare a aerului este nulă (vehicul oprit), puteţi resimţi un debit de aer slab atunci când vehiculul rulează.

Utilizarea poziţiei W de pe comanda 1 va dezactiva funcţia de recirculare a aerului pentru a preveni aburirea parbrizului.

Reglare temperatură aer

Rotiţi comanda 5 în funcţie de temperatura dorită. Cu cât cursorul este mai spre roşu, cu atât temperatura este mai ridicată.

În momentul unei utilizări prelungite a aerului condiţionat, o senzaţie de frig poate să apară. Pentru a mări temperatura, rotiţi comanda 5 spre dreapta.

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Cu motorul pornit, apăsaţi pe tasta 2. Martorul luminos de funcţionare se aprinde.

Această funcţie permite o dezaburire electrică rapidă a lunetei spate şi a retrovizoarelor electrice cu dezgheţare (pentru vehiculele echipate cu această funcţie).

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 2. Martorul luminos se stinge.

Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Dezaburire rapidă

Aduceţi comenzile 13 și 5 în poziţiile:

- dezaburire W;

- viteza ventilatorului la poziţia 3 sau 4;

- temperatură maximă.

Apăsaţi pe butonul 4 pentru a dezactiva recircularea aerului (martor luminos stins).

UTILIZAREA SISTEMULUI A/C