Înapoi la listă

DISPOZITIVE DE CORECTARE ŞI DE ASISTENŢĂ LA CONDUCERE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În funcţie de vehicul, ele pot fi constituite din:

- antiblocare roţi (ABS);

- control dinamic traiectorie (ESC) cu control al subvirajului şi sistem antipatinare;

- asistenţă la frânarea de urgenţă;

- asistenţă la conducere cu o remorcă;

- asistenţă la pornire în pantă;

- asistenţă la coborâre (HDC);

- roţi spate directoare;

- sistem de frânare de recuperare.

Alte sisteme de asistenţă la conducere sunt descrise în paginile următoare.

Antiblocare roţi (ABS)

În timpul unei frânări intense, ABS-ul permite să evitaţi blocarea roţilor, deci să ţineţi sub control distanţa de oprire şi să păstraţi controlul vehiculului.

În aceste condiţii, vehiculul poate fi manevrat pentru evitarea unui obstacol în timpul frânarii. În plus, acest sistem poate duce la creşterea distanţelor de oprire în special pe sol cu aderenţă scăzută (sol umed…).

Fiecare punere în funcţiune a dispozitivului se manifestă printr-o pulsaţie mai mult sau mai puţin importantă resimţită la pedala de frână. ABS-ul nu permite în niciun caz ameliorarea performanţelor „fizice” legate de aderenţa pneuri-sol. Regulile de prudenţă trebuie deci să fie obligatoriu respectate (distanţe între vehicule…).

În caz de urgenţă, este recomandat să aplicaţi asupra pedalei o presiune puternică şi continuă. Nu este necesar să acţionaţi prin apăsări succesive (pompare). ABS-ul va modula efortul aplicat în sistemul de frânare.

Aceste funcţii reprezintă ajutoare suplimentare în caz de conducere critică pentru a permite să adaptaţi comportamentul vehiculului la conducerea dorită.

Aceste funcţii nu intervin în locul şoferului. Acestea nu măresc limitele vehiculului şi nu trebuie să vă îndemne să rulaţi mai repede. Acestea nu pot să înlocuiască, în nici un caz, atenţia şi responsabilitatea şoferului în momentul manevrării vehiculului (şoferul trebuie să fie mereu atent la evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii).

Anomalii de funcţionare:

- © şi x se aprind pe tabloul de bord însoţite de mesajele „Verifică ABS”, „Verifică sistem de frânare” şi „Verifică ESC”: acest lucru indică că ABS, ESC şi asistenţa la frânarea de urgenţă sunt dezactivate. Frânarea este asigurată în continuare;

- x, D, © and ® aprinse pe tabloul de bord şi însoţite de mesajele „Avarie sistem de frânare”: indică o anomalie la sistemul de frânare.

În ambele cazuri consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Control dinamic traiectorie (ESC) cu control al subvirajului şi sistem antipatinare

Control dinamic traiectorie ESC

Acest sistem ajută să se păstreze controlul vehiculului în situaţiile „critice” de conducere (evitarea unui obstacol, pierdere a aderenţei într-un viraj …).

Principiu de funcţionare

Un senzor de pe volan permite să se cunoască traiectoria de conducere dorită de şofer.

Alţi senzori, montaţi în vehicul, măsoară traiectoria sa reală.

Sistemul compară ordinele şoferului şi traiectoria vehiculului şi o corectează pe aceasta din urmă dacă este necesar, gestionând frânarea anumitor roţi şi/sau puterea motorului. În eventualitatea activării sistemului, martorul luminos clipeşte pe tabloul de bord.

Control subviraj

Acest sistem optimizează acţiunea ESC în cazul unui subviraj pronunţat (pierdere de aderenţă a trenului faţă).

Sistem antipatinare

Acest sistem ajută să limitaţi patinarea roţilor motoare şi să controlaţi vehiculul în situaţiile de porniri, de accelerări sau de decelerări.

Principiu de funcţionare

Prin prezenţa senzorilor de roţi, sistemul măsoară şi compară, în fiecare moment, viteza roţilor motoare şi incetinește patinarea lor. Dacă o roată tinde să patineze, sistemul impune frânarea acesteia până când motricitatea redevine compatibilă cu nivelul aderenţei sub roată.

Sistemul acţionează de asemenea pentru a ajusta turaţia motorului la aderenţa disponibilă sub roţi, independent de acţiunea exercitată asupra pedalei de acceleraţie.

În anumite situaţii (conducere pe teren moale: zăpadă, noroi... sau conducerea cu lanţuri pe roţi), sistemul poate reduce puterea motorului pentru a limita patinarea.

Sistemul de frânare este parţial funcțional. Cu toate acestea, este periculos să frânaţi brusc şi aceasta vă impune o oprire obligatorie şi imediat ce condiţiile de circulaţie permit. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Anomalie de funcţionare

Atunci când sistemul detectează o anomalie de funcţionare, mesajul „Verifică ESC” şi martorii luminoşi © şi apar pe tabloul de bord. În acest caz, ESC-ul şi sistemul antipatinare sunt dezactivate.

Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Activarea, inhibarea funcţiei antipatinare

Activaţi funcţia apăsând pe butonul 1.

Dacă acest efect nu este dorit, este posibil să dezactivaţi funcţia prin apăsare pe contactorul 1.

În acest caz, martorul luminos luminează continuu pe tabloul de bord, însoţit de mesajul „ESC dezactivat”.

Deoarece sistemul antipatinare aduce o securitate suplimentară, este nerecomandat să rulaţi cu funcţia inhibată. Ieşiţi din această situaţie de îndată ce este posibil printr-o nouă apăsare pe contactorul 1.

Notă: funcţia este reactivată automat la punerea contactului vehiculului.

Asistenţă la frânarea de urgenţă

Acesta este un sistem complementar ABS-ului care ajută la reducerea distanţelor de oprire a vehiculului.

Principiu de funcţionare

Sistemul permite detectarea unei situaţii de frânare de urgenţă. În acest caz, sistemul de frânare dezvoltă instantaneu puterea sa maximă şi poate declanşa reglarea ABS.

Frânarea ABS este menţinută atât timp cât pedala de frână nu este eliberată.

Lămpile de stop se aprind

În funcţie de vehicul, acestea se pot aprinde intermitent în caz de decelerare puternică.

Anticipare frânare

În funcţie de vehicul, atunci când eliberaţi pedala de acceleraţie, sistemul anticipează manevra de frânare pentru a putea reduce distanţele de oprire.

Cazuri particulare

În momentul utilizării regulatorului de viteză :

- dacă utilizaţi pedala de acceleraţie, atunci când o eliberaţi, sistemul poate să se declanşeze;

- dacă utilizaţi pedala de acceleraţie, sistemul nu se va declanşa.

Anomalie de funcţionare

Atunci când sistemul detectează o anomalie de funcţionare, mesajul „Verifică sistem de frânare” apare pe tabloul de bord însoţit de martorul luminos ©.

Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Aceste funcţii reprezintă ajutoare suplimentare în caz de conducere critică pentru a permite să adaptaţi comportamentul vehiculului la conducerea dorită.

Aceste funcţii nu intervin în locul şoferului. Acestea nu măresc limitele vehiculului şi nu trebuie să vă îndemne să rulaţi mai repede. Acestea nu pot să înlocuiască, în nici un caz, atenţia şi responsabilitatea şoferului în momentul manevrării vehiculului (şoferul trebuie să fie mereu atent la evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii).

Asistenţă la conducere cu o remorcă

Acest sistem ajută să se păstreze controlul vehiculului în cazul utilizării cu o remorcă. Detectează oscilaţiile provocate de tractarea unei remorci în condiţii particulare de conducere.

Condiţii de funcţionare

- Funcţia trebuie activată de un reprezentant al mărcii;

- atelajul trebuie să fie agreat de un Reprezentant al mărcii;

- cablajul trebuie să fie agreat de un Reprezentant al mărcii;

- atelajul trebuie să fie branşat la vehicul.

Principiu de funcţionare

Funcţia stabilizează vehiculul prin:

- o frânare asimetrică a roţilor faţă pentru a reduce oscilaţiile produse de remorcă;

- o frânare a celor patru roţi şi o limitare a cuplului motor pentru a reduce viteza vehiculului până la oprirea oscilaţiilor.

Martorul luminos clipeşte pe tabloul de bord pentru a vă informa.

Dacă este conectat cablajul atelajului, dar nu este ataşată nicio remorcă (suport pentru biciclete, suport pentru bagaje cu iluminare etc.), funcţia poate acţiona în anumite condiţii de drum cu făgaşe.

Risc de decelerare a vehiculului.

Asistenţă la pornire în pantă

În funcţie de înclinarea pantei, acest sistem asistă şoferul în momentul unei porniri în pantă. El împiedică vehiculul să meargă înapoi, intervenind asupra strângerii automate a frânelor, atunci când şoferul ridică piciorul de pe pedala de frână pentru a acţiona pedala de acceleraţie.

Funcţionare sistem

Acesta funcţionează numai atunci când levierul de viteze este într-o altă poziţie decât punctul mort (o altă poziţie decât N sau P pentru cutiile de viteze automate) şi când vehiculul este în poziţia de oprire completă (cu pedala de frână apăsată).

Sistemul reţine vehiculul aproximativ 2 secunde. Apoi, frânele se slăbesc progresiv (vehiculul rulează în funcţie de pantă).

Sistemul de asistenţă la pornire în pantă nu poate împiedica în totalitate vehiculul să meargă înapoi în toate cazurile (pante foarte abrupte etc.).

Şoferul poate în toate cazurile să acţioneze pedala de frână şi să împiedice astfel vehiculul să meargă înapoi.

Asistenţa la pornire în pantă nu trebuie utilizată pentru opriri prelungite: folosiţi pedala de frână.

Această funcţie nu este concepută pentru a imobiliza vehiculul în mod permanent.

Dacă este necesar, utilizaţi pedala de frână pentru a opri vehiculul.

Şoferul trebuie să rămână extrem de vigilent la rularea pe suprafeţe alunecoase sau cu aderenţă redusă.

Riscuri de rănire gravă.

Sistem de frânare de recuperare

În timpul frânării, sistemul de frânare de recuperare poate converti energia produsă de decelerarea vehiculului în energie electrică.

Acest lucru va reîncărca bateria de tracţiune şi va extinde autonomia vehiculului.

Anomalii de funcţionare

- © aprins pe tabloul de bord însoţit de mesajul „Verifică sistem de frânare „: asistenţa la frânare este încă operaţională.

În aceste condiţii, senzaţia la apăsarea pedalei de frână poate fi diferită.

Este recomandat să aplicaţi asupra pedalei o presiune puternică şi continuă.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

- ® aprins pe tabloul de bord şi însoţit de mesajul”Avarie sistem de frânare”: indică o anomalie la sistemul de frânare.

Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie. Opriţi motorul şi nu îl mai porniţi. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Asistenţă la coborâre (HDC)

(în funcţie de vehicul)

Această funcţie permite limitarea vitezei vehiculului fără apăsarea pedalei de frână (atunci când rulaţi pe o pantă abruptă).

Asistenţa la coborâre funcţionează între aproximativ 6 şi 30 km/h în raport de mers înainte şi la aproximativ 6 km/h în marşarier.

Notă: dacă viteza vehiculului depăşeşte 60 km/h, sistemul este dezactivat şi martorul luminos se stinge.

Activare/dezactivare sistem

Există mai multe metode de activare disponibile pentru a accesa sistemul:

- prin widgetul „Asistent la coborâre pantă” (dacă este configurat de client);

- prin intermediul funcţiei „Preferate” (dacă este configurată de client) MENIU DE PERSONALIZARE A REGLAJELOR VEHICULULUI;

- în funcţie de vehicul, din modul „Vehicul” 2, selectaţi „Șasiu dinamic” 3, apoi apăsaţi pe 4. Martorul luminos este afişat pe grupul de instrumente. Pentru a dezactiva funcţia, apăsaţi din nou pe 4. Martorul luminos se stinge pe tabloul de bord.

Punere în funcţiune a sistemului

Cu vehiculul deplasându-se în pantă, de îndată ce se detectează o înclinare suficientă, martorul luminos devine verde. În timpul activării sistemului de asistenţă la coborâre, viteza poate fi mărită cu ajutorul pedalei de acceleraţie sau poate fi redusă cu ajutorul pedalei de frână.

Notă: acest sistem nu funcţionează atunci când levierul de viteze este în poziţia P, dacă vehiculul circulă pe un drum orizontal.

Anomalie de funcţionare

În cazul unei anomalii de funcţionare, mesajul „Verifică HDC” este afişat în portocaliu pe grupul de instrumente.

În caz de anomalii de funcţionare, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Dacă sistemul este indisponibil, mesajul „HDC indisponibil” este afişat pe grupul de instrumente.

Sistemul de asistenţă la coborâre se poate dezactiva temporar, în mod independent, dacă există riscul creşterii temperaturii sistemului de frânare (martorul luminos se stinge).

Dacă este necesar, utilizaţi pedala de frână pentru a opri vehiculul.

Şoferul trebuie să rămână în special vigilent pe solurile alunecoase sau puţin aderente şi/sau în pantă.

Riscuri de rănire gravă.

Roţi spate directoare

Pentru vehiculele care sunt echipate cu aceasta, acest sistem permite, atunci când vehiculul rulează, să orienteze roţile din spate în funcţie de condiţiile de conducere : la viteză redusă acest sistem privilegiază maniabilitatea, la viteză mai ridicată el optimizează stabilitatea.

În momentul rulării cu viteză mică, roţile spate se orientează în sens invers roţilor faţă (figura A) pentru a ameliora maniabilitatea vehiculului. Acest lucru este util în timpul circulaţiei urbane, pe drum sinuos, în manevrarea într-o parcare...

În timpul rulării la o viteză mai mare, roţile spate virează în aceeaşi direcţie cu roţile din faţă (figura B) pentru a optimiza stabilitatea vehiculului. Acesta este util în momentul unei schimbări de bandă, în momentul luării virajului...

Notă: configuraţia sistemului (capacitatea de răspuns etc.) depinde de modul selectat în meniul „MULTI-SENSE” MULTI-SENSE.

Anomalii de funcţionare

- Dacă martorul luminos © se afişează pe tabloul de bord accompanied însoţit de mesajul „Verifică servodirecţia”: consultaţi un reprezentant al mărcii.

- Dacă martorul luminos ® însoţit de mesajul „Avarie servodirecţie” se afişează pe tabloul de bord, aceasta indică o defecţiune a sistemului.

® vă solicită să vă opriţi imediat ce condiţiile de trafic vă permit. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

În caz de şoc pe partea inferioară a vehiculului (exemplu: contact cu o bornă, un trotuar supraînălţat sau orice alt mobilier urban), puteţi deteriora vehiculul (deformare a unei osii).

Pentru a evita orice risc de accident, controlaţi vehiculul la un Reprezentant al mărcii.

controlul electronic al stabilităţii (ESC)

asistenţa la coborârea în pantă (HDC)