Înapoi la listă

AVERTIZOR DE PIERDERE A PRESIUNII ÎN PNEURI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Când este prevăzut pe vehicul, acest sistem avertizează şoferul dacă unul sau mai multe pneuri pierd presiune.

Sistemul poate fi identificat prin intermediul etichetei 1 din vehicul.

Principiu de funcţionare

Acest sistem detectează o pierdere de presiune într-unul dintre pneuri, măsurând viteza roţilor în timpul mersului.

În caz de presiune insuficientă în pneuri (dezumflare, pană etc.), martorul luminos 2 se afişează continuu pentru a avertiza şoferul.

Condiţii de funcţionare

Sistemul trebuie resetat la o presiune egală cu cea indicată pe eticheta de presiune a pneului (consultaţi paragraful „Presiuni de umflare pneuri” din capitolul 4). În caz contrar, există riscul ca sistemul să nu avertizeze corespunzător în cazul unei pierderi semnificative de presiune.

Resetarea trebuie efectuată întotdeauna după verificarea la rece a presiunilor de umflare ale celor patru pneuri.

În următoarele situaţii sistemul riscă să intervină cu întârziere sau să nu funcţioneze corect:

- sistem nereiniţializat după o reumflare sau orice operaţiune efectuată asupra roţilor;

- sistem reiniţializat necorespunzător: presiuni de umflare diferite faţă de presiunile recomandate;

- modificare semnificativă a încărcării sau repartizare a încărcăturii pe o latură a vehiculului;

- conducere sportivă cu accelerare puternică;

- circulaţie pe o şosea înzăpezită sau alunecoasă;

- circulaţie cu lanţuri de zăpadă;

- montarea unui singur pneu nou;

- utilizarea unor pneuri neomologate de reţeaua mărcii.

Reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor

Aceasta trebuie să fie realizată:

- după fiecare reumflare sau resetare a presiunii de umflare;

- după o schimbare a unei roţi;

- după o permutare a roţilor.

Presiunile de umflare trebuie să corespundă utilizării curente a vehiculului (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...).

Pentru a reseta valoarea de referinţă a presiunii pneurilor, consultaţi pagina următoare.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Funcţia nu intervine în locul şoferului. Aceasta nu poate, în nici un caz, să înlocuiască atenţia, nici responsabilitatea şoferului. Verificaţi presiunea pneurilor, inclusiv a roţii de rezervă, o dată pe lună.

Este posibil ca sistemul să nu detecteze pierderea bruscă a presiunii unui pneu (explozia unui pneu...).

Procedura de resetare prin intermediul ecranului multimedia 3

Procedura de resetare trebuie efectuată în timp ce vehiculul este staţionar şi contactul este cuplat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul multimedia.

Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie.

Reajustare presiune pneuri

Presiunea celor patru pneuri trebuie setată la rece (consultaţi eticheta situată pe cantul uşii şoferului).

În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuată atunci când pneurile sunt reci, presiunile recomandate trebuie crescute cu 0,2 - 0,3 bari (3 PSI).

Este strict interzis să dezumflaţi un pneu cald.

După fiecare reumflare sau reajustare a presiunii pneurilor, lansaţi reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor.

Înlocuire roţi/pneuri

Nu utilizaţi decât echipamente omologate de reţea; în caz contrar, este posibil ca sistemul să se activeze cu întârziere sau să funcţioneze incorect PNEURI.

După fiecare schimbare a unei roţi/unui pneu, reajustaţi presiunea pneurilor şi lansaţi reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor.

Roată de rezervă

Dacă vehiculul este echipat cu aceasta şi este montată pe vehicul, reajustaţi presiunea pneurilor şi lansaţi reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor.

Spray-uri de reparare pneu şi kit de umflare

Nu utilizaţi decât echipamente omologate de reţea; în caz contrar, este posibil ca sistemul să se activeze cu întârziere sau să funcţioneze incorect KIT DE UMFLARE PNEURI. După utilizarea kit-ului de umflare a pneurilor, reajustaţi presiunea pneurilor şi lansaţi resetarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor.

Anomalii ale presiunii pneurilor

Tabelul de pe pagina următoare prezintă mesajele de avertizare care apar pe tabloul de bord 4 atunci când sistemul detectează o anomalie a presiunii pneurilor.

Informaţiile de pe tabloul de bord indică eventualele anomalii ale presiunii pneurilor (de exemplu: pneu dezumflat sau cu pană).

Martori luminoşi

Mesaje

Interpretări

Umflă pneuri și inițializare

Acest lucru indică faptul că a fost detectată o umflare insuficientă sau o pană de pneu. Verificaţi şi reglaţi presiunea celor patru pneuri la rece şi resetaţi sistemul.

+ ©

Verifică TPW

Acest lucru indică o defecţiune de sistem. Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

TPW indisponibil

Acest lucru indică faptul că pe vehicul a fost montată o roată de rezervă cu o dimensiune diferită de cea a celorlalte patru roţi. Sistemul rămâne indisponibil până la montarea unei roţi identice ca dimensiune cu celelalte patru roţi şi până după efectuarea procedurii de resetare.

monitorizarea scăderii presiunii pneurilor