RECOMANDĂRI ÎNTREŢINERE ŞI ANTIPOLUARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vehiculul dumneavoastră respectă criteriile de reciclare şi de valorificare a vehiculelor scoase din uz, care au intrat în vigoare în 2015.

Anumite piese ale vehiculului au fost concepute deci în vederea reciclării lor ulterioare.

Aceste piese sunt uşor demontabile pentru a fi recuperate şi scoase din filierele de reciclare.

În plus, prin concepţia sa, prin reglajele sale originale, prin consumul său moderat, vehiculul dumneavoastră este conform reglementărilor antipoluare în vigoare. El participă activ la reducerea emisiilor de gaze poluante şi la economisirea de energie. Dar nivelul emisiilor de gaze poluante şi al consumului depind şi de dumneavoastră. Vegheaţi la buna sa întreţinere şi utilizare.

Întreţinere

Este important să reţineţi că nerespectarea reglementărilor antipoluare poate duce la sancţionarea proprietarului vehiculului.

În plus, înlocuirea pieselor motorului, ale sistemului de alimentare şi ale eşapamentului cu alte piese decât cele originale recomandate de constructor modifică conformitatea vehiculului dumneavoastră cu reglementările antipoluare.

Efectuaţi reglajele şi controalele vehiculului dumneavoastră la un Reprezentant al mărcii, conform instrucţiunilor din programul de întreţinere: el dispune de toate mijloacele materiale care permit garantarea reglajelor originale ale vehiculului dumneavoastră.

Reglaje motor

- Bujii: condiţiile optime de consum, de randament şi de performanţe impun să respectaţi riguros specificaţiile stabilite de Birourile noastre de Studii.

În caz de înlocuire a bujiilor, utilizaţi mărcile, tipurile şi ecartamentele specificate pentru motorul dumneavoastră. Pentru aceasta consultaţi un Reprezentant al mărcii.

- Aprindere şi ralanti: nu necesită nici un reglaj.

- Filtru de aer, filtru de carburant: un cartuş înfundat diminuează randamentul. Trebuie să îl înlocuiţi.

Control gaze eşapament

Sistemul de control al gazelor de eşapament permite să detectaţi anomaliile de funcţionare în dispozitivul de depoluare al vehiculului.

Aceste anomalii pot antrena degajări de substanţe nocive sau pagube mecanice.

Ä Acest martor luminos pe tabloul de bord indică eventualele defecţiuni ale sistemului.

Se aprinde la punerea contactului apoi se stinge la pornirea motorului.

- Dacă se aprinde continuu, consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii ;

- dacă clipeşte, reduceţi turaţia motorului până la dispariţia clipirii. Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii.