Înapoi la listă

CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Levier de selectare electronic 1

R: marşarier

N: neutru

D: modul automat

P : parcare, buton 2

Raportul cuplat este afişat pe grupul de instrumente.

Selector cu impulsuri

Poziţionaţi levierul de selectare 1 cu unul sau doi paşi în sus sau în jos, pentru a cupla poziţia dorită (R, N sau D), apoi eliberaţi levierul, iar aceasta va reveni pe o poziţie stabilă.

Poziţia cuplată se aprinde pe tabloul de bord.

Dacă anumite condiţii nu permit comutarea de la o poziţie la alta, poziţia curentă clipeşte pe tabloul de bord.

Pentru a cupla poziţia P

Cu vehiculul oprit, motorul pornit sau contactul pus, apăsaţi butonul 2 pentru a cupla poziţia P.

Pentru a decupla poziţia P

Cu vehiculul staţionar şi motorul pornit, apăsaţi pedala de frână şi mutaţi levierul de selectare 1 în sus sau în jos, în funcţie de poziţia dorită.

Dacă pedala de frână nu este apăsată până la capăt, mesajul „Apăsați pedala de frână” şi martorul luminos Ó apar pe grupul de instrumente.

Pentru a cupla poziția neutră

Cu vehiculul staţionat şi motorul pornit, pentru a cupla poziţia N, este necesar să apăsaţi pedala de frână înainte de a muta maneta selectorului 1 o crestătură în sus sau în jos.

Verificaţi dacă martorul luminos P de pe tabloul de bord se activează înainte de a părăsi vehiculul.

Risc de pierdere a imobilizării vehiculului

Conducere în mod automat

Cu vehiculul staţionar, motorul pornit şi pedala de frână apăsată, deplasaţi levierul de selectare 1 cu două crestături în jos, pentru a cupla poziţia D.

Rapoartele se schimbă automat, la momentul oportun şi la turaţie optimă motorului, deoarece sistemul automat ţine cont de sarcina vehiculului, de profilul drumului şi de stilul de conducere ales.

Notă: cu motorul pornit şi vehiculul deplasându-se cu o viteză cuprinsă între 0 şi 8 km/h, în poziţia N sau R cuplată, este necesar să apăsaţi pedala de frână pentru a cupla poziţia D.

Conducere economică

Pe drum, lăsaţi întotdeauna levierul în poziţia D, pedala de acceleraţie fiind menţinută puţin apăsată, raporturile vor trece automat la o turaţie motor mai mică.

Accelerări şi depăşiri

Apăsaţi ferm şi până la fund pedala de acceleraţie (până ce depăşiţi punctul dur al pedalei).

De asemenea, puteţi comuta într-un raport inferior, pentru a efectua depăşiri, apăsând paleta din stânga.

Pentru a trece în marşarier

Cu vehiculul staţionar şi motorul pornit, deplasaţi levierul de selectare 1 cu două crestături în sus, pentru a cupla poziţia R.

Dacă pedala de frână nu este apăsată, se aude un semnal sonor, afişajul poziţiei R clipeşte aproximativ 5 secunde în grila de pe tabloul de bord, iar mesajul „Apăsați pedala de frână” este afişat timp de aproximativ 5 secunde.

Notă: cu motorul pornit şi vehiculul deplasându-se cu o viteză cuprinsă între 0 şi 8 km/h, în poziţia N sau D cuplată, este necesar să apăsaţi pedala de frână pentru a cupla poziţia R.

Palete de schimbare a vitezei 3 şi 4

(cu excepţia versiunii E-Tech full hybrid)

În funcţie de vehicul, puteţi să utilizaţi paletele 3 şi 4 pentru a schimba viteza atunci când levierul este în poziţia D.

3: Trecere la un raport inferior (-).

4: Trecere la un raport superior (+).

Poziţiile P, N şi R nu sunt accesibile cu paletele.

Conducere în mod manual

(vehiculele echipate cu padele de schimbare raport)

Atunci când vehiculul rulează în poziţia D, puteţi comuta la modul manual de conducere utilizând padelele 3 şi 4 de pe volan. În funcţie de vehicul, sunt disponibile două moduri de conducere manuale:

- modul manual „temporar” poate fi utilizat pentru a forţa comutarea raportului, prin apăsarea scurtă a uneia dintre cele două padele. Modul de conducere D şi raportul cuplat apar pe tabloul de bord.

Notă: cutia de viteze comută independent la modul automat D dacă raportul cuplat nu mai este cel optim pentru performanţa vehiculului sau dacă nu a fost efectuată nicio acţiune asupra unei padele pentru o anumită perioadă de timp.

- modul manual permanent este activat prin apăsarea lungă a uneia dintre padele. Modul de conducere M şi raportul cuplat va apărea pe ecranul 5 de pe tabloul de bord.

Notă: în funcţie de vehicul, pentru a reveni la modul automat, apăsaţi lung padela din dreapta sau mutaţi levierul cu impulsuri 1 cu una sau două crestături în jos.

În toate cazurile :

- pentru a trece în rapoartele inferioare, apăsaţi paleta din stânga;

- pentru a trece în rapoartele de viteză superioare, apăsaţi pe paleta din dreapta.

Notă: indicatoarele + şi - recomandă şoferului să comute la un raport superior sau inferior.

Cazuri particulare

În anumite cazuri de rulare (ce conduc, de exemplu, la protecţia motorului, activarea programului de control dinamic de conducere: ESC etc.), sistemul automat poate schimba treapta de viteză în mod automat.

De asemenea, pentru a evita „manevrele greşite”, schimbarea raportului poate fi refuzată de „automatism”: în acest caz afişajul raportului clipeşte câteva secunde pentru a vă avertiza de aceasta.

Situaţii excepţionale

- Dacă tipul drumului sau condiţiile meteo (pante ascendente abrupte, pante descendente bruşte, zăpadă adâncă, nisip sau noroi) îngreunează menţinerea modului automat. La vehiculele echipate cu padele de schimbare raport, se recomandă să treceţi în modul manual cu ajutorul padelelor. Aceasta pentru a evita schimbările de viteză succesive solicitate de „automatism” la urcare, şi pentru a obţine o frânare motor în caz de coborâri prelungite.

- Pe timp foarte rece, pentru a evita oprirea bruscă a motorului, aşteptaţi câteva momente înainte de a părăsi poziţia P sau N şi de a cupla levierul în D sau R.

Staţionare vehicul

Poziţia P este cuplată automat şi, dacă este prevăzută, frâna de parcare electronică este acţionată atunci când:

- motorul este oprit;

- centura şoferului este decuplată şi vehiculul este oprit;

şi

- uşa şoferului este deschisă şi vehiculul este oprit.

P este afişat pe tabloul de bord.

Deoarece poziţia P este cuplată automat la oprirea motorului, în unele situaţii (de exemplu, la anumite spălătorii auto) poate fi nevoie să cuplaţi poziţia N:

- Cu motorul pornit, apăsaţi pe butonul P, mutaţi levierul de selectare 1 cu o crestătură în sus sau în jos, apoi opriţi motorul.

- Cu motorul oprit şi contactul cuplat, mutaţi levierul de selectare 1 cu o crestătură în sus sau în jos.

La repornirea motorului, poziţia P este cuplată automat, în funcţie de situațiile descrise anterior.

Poziţia P trebuie cuplată numai atunci când vehiculul este staţionar.

La urcare, pentru a rămâne oprit, nu lăsaţi piciorul pe pedala de acceleraţie.

Risc de supraîncălzire a cutiei de viteze automate.

Din motive de securitate, nu întrerupeţi niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului.

Perioadă de întreţinere

Consultaţi documentul de întreţinere al vehiculului sau consultaţi un reprezentant al mărcii pentru a verifica dacă este necesară întreţinere planificată pentru cutia de viteze automată.

Dacă aceasta nu necesită întreţinere, nu este necesar să completaţi nivelul de ulei.

Anomalie de funcţionare

- în timpul rulării, dacă mesajul „Verifică cutia de viteze” apare pe tabloul de bord, indică o defecţiune.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii ;

- în timpul rulării, dacă mesajul „Supraîncălzire cutie de viteze” sau „Răcire transm.: Oprire temporară” apare pe tabloul de bord, opriţi-vă de îndată ce este posibil pentru a permite cutiei de viteze să se răcească şi aşteptaţi până la dispariţia mesajului;

- în timpul rulării, dacă mesajul „Pericol avarie cutie de viteze” apare pe tabloul de bord, performanţa motorului este limitată în mod intenţionat pentru a proteja cutia de viteze.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii ;

- Depanarea unui vehicul cu cutie de viteze automată REMORCARE: depanare.

În cazul defectării motorului sau al unei defecțiuni electrice (pană de baterie) care afectează funcţionarea cutiei de viteze automate, asiguraţi-vă că vehiculul este imobilizat corespunzător.

Dacă mesajul „Treapta P Poziție blocată” apare pe grupul de instrumente, nu va fi posibilă aplicarea frânei de parcare. Asiguraţi vehiculul cu frâna de parcare electronică şi consultaţi un reprezentant al mărcii.

În caz de şoc pe partea inferioară a caroseriei vehiculului în timpul unei manevrări (de exemplu: contact cu o bornă, un trotuar supraînălţat sau orice alt mobilier urban) puteţi deteriora vehiculul (de exemplu: deformare a unei osii).

Pentru a evita orice risc de accident, controlaţi vehiculul la un Reprezentant al mărcii.