Înapoi la listă

ILUMINĂRI ŞI SEMNALIZĂRI EXTERIOARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Lumini de zi

Rotiţi inelul 3 până când simbolul „AUTO” se află în faţa reperului 2.

Luminile de zi se aprind automat fără acţionarea manetei 1 la pornirea motorului şi se sting la oprirea acestuia.

lămpi laterale

Rotiţi bucşa 3 până când simbolul ajunge în faţa reperului 2. Acest martor luminos se aprinde pe tabloul de bord.

k Lumini de întâlnire

Funcţionare manuală

Rotiţi bucşa 3 până când simbolul ajunge în faţa reperului 2. Acest martor luminos se aprinde pe tabloul de bord.

Funcţionare automată

Rotiţi inelul 3 până când simbolul „AUTO” se află în faţa reperului 2: cu motorul pornit, luminile de întâlnire se aprind sau se sting automat în funcţie de luminozitatea exterioară, fără acţiune asupra manetei 1.

În funcţie de vehicul, luminile de întâlnire se aprind automat după câteva baleiaje ale lamelelor ştergătoarelor de geam faţă.

În caz de conducere pe partea stângă cu un vehicul cu post de conducere pe partea stângă (sau invers), este obligatorie reglarea temporară a farurilor pe perioada şederii REGLARE FARURI.

Înainte de a porni la drum noaptea: verificaţi funcţionarea corectă a echipamentului electric şi reglaţi-vă farurile (dacă nu aveţi condiţiile de încărcare obişnuite). În general, aveţi grijă ca luminile să nu fie obstrucţionate (murdărie, noroi, zăpadă, obiecte transportate...).

Sistem adaptiv de iluminare frontală

(în funcţie de vehicul)

Această funcţie ajustează automat lăţimea şi raza de acţiune a fazei scurte în funcţie de viteză şi condiţiile meteorologice.

Rotiţi inelul 3 până când simbolul „AUTO” se află în faţa reperului 2: cu motorul pornit.

Această funcţie poate fi dezactivată, consultaţi instrucţiunile multimedia.

Anomalie de funcţionare

Atunci când mesajul „Verifică iluminat automat” apare pe tabloul de bord, sistemul este dezactivat. Consultaţi un reprezentant al mărcii.

Funcţia „Condiţii meteo nefavorabile”

(în funcţie de vehicul)

Această funcţie face parte din sistemul de iluminare frontală adaptivă. Înlocuieşte utilizarea farurilor de ceaţă faţă. Poate fi activat pe vreme de ceaţă sau ninsoare sau în orice alt caz de vizibilitate slabă.

Pentru a activa această funcţie, rotiţi inelul 3 pană când simbolul „AUTO” apare în faţa reperului 2, apoi apăsaţi contactorul rotativ pentru a aduce reperul 4 în linie cu simbolul 5.

Martorul luminos se afişează pe tabloul de bord.

Stingere

Pentru a dezactiva funcţia, apăsaţi din nou contactorul rotativ pentru a aduce reperul 4 în linie cu simbolul 5.

Martorul luminos se stinge pe tabloul de bord.

Stingerea iluminării exterioare antrenează stingerea luminilor pentru condiţii meteo nefavorabile.

Iluminare adiţională de viraj

(în funcţie de vehicul)

În treapta înainte, dacă faza scurtă sau faza lungă sunt aprinse şi în funcţie de unghiul volanului, această funcţie adaptează lăţimea fasciculului pentru a îmbunătăţi vizibilitatea într-o curbă sau la o intersecţie.

á Lumini de drum:

Cu motorul pornit şi luminile de întâlnire aprinse, împingeţi maneta 1 (mişcarea A).

Acest martor luminos se aprinde pe tabloul de bord.

Pentru a reveni în poziţia lumini de întâlnire, împingeţi din nou maneta 1.

Lumini de drum automate

În funcţie de vehicul, acest sistem aprinde şi stinge în mod automat luminile de drum.

Utilizează o cameră amplasată în spatele retrovizorului interior pentru a detecta vehiculele din faţă şi vehiculele care vin din sens opus.

Notă: pe timp de noapte, în zonele urbane cu iluminare stradală, faza lungă automată se stinge automat.

Luminile de drum se aprind automat dacă:

- luminozitatea exterioară este slabă;

- nu se detectează niciun alt autovehicul sau nicio sursă de lumină;

- viteza vehiculului este mai mare de 40 km/h aproximativ.

Dacă una dintre condiţiile de mai sus nu este îndeplinită, sistemul trece din nou la luminile de întâlnire.

Notă: aveţi grijă ca parbrizul să nu fie acoperit (de murdărie, noroi, zăpadă, condens etc.).

Activare/dezactivare

Pentru a activa luminile de drum automate

Rotiţi inelul 3 până când simbolul „AUTO” este aliniat cu reperul 2, apoi apăsaţi contactorul 6.

Indicatorul luminos de pe tabloul de bord se aprinde dacă este aprinsă faza scurtă.

Pentru a dezactiva luminile de drum automate:

Apăsaţi comutatorul 6, martorul luminos de pe tabloul de bord se stinge.

Lumini de drum automate (continuare)

Notă: la împingerea manetei 1, funcţia de lumini de drum automate este dezactivată, martorul luminos de pe tabloul de bord se stinge, iar vehiculul activează luminile de drum.

Anomalie de funcţionare

Atunci când mesajul „Verifică iluminat automat” apare pe tabloul de bord, sistemul este dezactivat.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Sistemul poate fi perturbat în anumite condiţii, în special:

- condiţii climatice extreme (ploaie, ninsoare, ceaţă…);

- parbriz sau cameră obstrucţionat(ă);

- dacă vehiculul urmărit sau din faţă posedă o iluminare puţin vizibilă sau mascată;

- reglaj necorespunzător al luminilor faţă;

- sisteme reflectorizante;

- ...

Utilizarea pe timp de noapte a unui sistem de navigaţie portabil în zona parbrizului situată sub cameră poate perturba funcţionarea sistemului „lumini de drum automate” (risc de reflectare pe parbriz).

Sistemul „lumini de drum automate” nu poate, în niciun caz, să înlocuiască vigilenţa şi responsabilitatea şoferului în ceea ce priveşte iluminarea vehiculului şi adaptarea acestuia la condiţiile de luminozitate, vizibilitate şi circulaţie.

Lumini de drum adaptive

În funcţie de vehicul, luminile de drum adaptive sunt împărţite în mai multe segmente verticale independente. Această funcţie utilizează o cameră 7 amplasată în spatele retrovizorului interior, pentru a detecta vehiculele care merg pe acelaşi sens şi vehiculele care vin din sens opus.

Notă: aveţi grijă ca parbrizul să nu fie acoperit (de murdărie, noroi, zăpadă, condens etc.).

Atunci când este detectat un vehicul, segmentele care luminează această zonă se sting automat pentru a nu orbi şoferul acestuia.

În anumite condiţii, luminozitatea luminilor de drum autoadaptive va fi modificată pentru a optimiza iluminarea:

- la apropierea de indicatoarele reflectorizante, puterea luminii va fi redusă local pentru a limita efectul de orbire;

- pe autostradă, fasciculul luminos va fi redus pentru ca participanţii la trafic care se deplasează în sens opus să fie deranjaţi cât mai puţin posibil.

Activarea

De pe ecranul multimedia 8, în domeniul „Vehicul”, selectaţi meniul „Vehicul”, apoi „Afară”, urmat de „Lumini de întâlnire”.

Activaţi sau dezactivaţi „Viziune Adaptabilă”.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul multimedia.

Lumini de drum autoadaptive (continuare)

Luminile de drum se aprind automat dacă:

- luminozitatea exterioară este slabă;

- viteza vehiculului este mai mare decât pragul.

Dacă una dintre condiţiile de mai sus nu este îndeplinită, sistemul trece din nou la luminile de întâlnire.

Notă: pe timp de noapte, în zonele urbane cu iluminare stradală, luminile de drum adaptive se sting automat.

Sistemul „lumini de drum adaptive” nu poate, în niciun caz, să înlocuiască vigilenţa şi responsabilitatea şoferului în ceea ce priveşte iluminarea vehiculului şi adaptarea acesteia la condiţiile de luminozitate, de vizibilitate şi de trafic.

Activare/dezactivare

Pentru a activa luminile de drum autoadaptive

Rotiţi inelul 3 până când simbolul „AUTO” este aliniat cu reperul 2, apoi apăsaţi contactorul 6.

Indicatorul luminos de pe tabloul de bord se aprinde dacă este aprinsă faza scurtă.

Pentru a dezactiva luminile de drum adaptive:

Apăsaţi comutatorul 6, martorul luminos de pe tabloul de bord se stinge.

Sistemul poate fi perturbat în anumite condiţii, în special:

- condiţii meteo extreme (ploaie, ninsoare, ceaţă etc.);

- parbriz sau cameră obstrucţionat(ă);

- dacă vehiculul urmărit sau din faţă posedă o iluminare puţin vizibilă sau mascată;

- reglaj necorespunzător al luminilor faţă;

- sisteme reflectorizante;

- ...

Lumini de drum autoadaptive (continuare)

Particularitate

Iluminarea adaptivă a luminilor de drum se adaptează la modul de conducere My Sense/ECO/Comfort/Sport selectat. Pragurile de viteză pentru activare şi dezactivare sunt diferite:

- În modul My Sense, ECO sau Comfort, luminile de drum adaptive se aprind dacă viteza vehiculului este mai mare de aproximativ 40 km/h şi se sting atunci când viteza este mai mică de aproximativ 20 km/h.

În aceste moduri şi între aceste praguri, intensitatea luminilor de drum se adaptează la viteza vehiculului.

- În modul Sport, luminile de drum adaptive se aprind dacă viteza vehiculului este mai mare de aproximativ 40 km/h şi se sting atunci când viteza este mai mică de 30 km/h.

Stingere lumini

Luminile se sting automat la deschiderea uşii şoferului sau la blocarea vehiculului sau la un minut după oprirea motorului.

În acest caz, la următoarea pornire a motorului, luminile se vor reaprinde în poziţia bucşei 3.

Alarmă sonoră lumini uitate aprinse

În cazul în care luminile au fost aprinse după întreruperea motorului, o alarmă sonoră se declanşează la deschiderea uşii şoferului pentru a vă semnala că luminile au rămas aprinse.

Anomalie de funcţionare

În funcţie de vehicul, atunci când pe tabloul de bord apare mesajul „Verifică iluminat” însoţit de martorul luminos © şi/sau martorul luminos k clipeşte, acest lucru indică un defect la nivelul iluminării.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Funcţia „întâmpinare şi despărţire”

(în funcţie de vehicul)

Atunci când funcţia este activată, luminile de zi şi luminile de poziţie spate se vor aprinde automat la detectarea cartelei sau la deblocarea vehiculului.

Acestea se sting automat:

- timp de aproximativ 15 secunde după pornire;

- la pornirea motorului, în funcţie de poziţia manetei de iluminare;

sau

- la blocarea vehiculului.

Activare/dezactivare funcţie

Pentru activarea sau dezactivarea recepţiei exterioare, consultaţi manualul multimedia.

„Iluminare exterioară de însoţire”

Această funcţie vă permite să aprindeţi scurt luminile de poziţie şi luminile de întâlnire (de exemplu: pentru a asigura lumină la deschiderea unei porţi).

Cu motorul oprit, după deschiderea uşii şoferului, cu inelul 3 în poziţia „AUTO”, trageţi maneta 1 spre dvs.: luminile de poziţie şi luminile de întâlnire se vor aprinde timp de aproximativ 30 de secunde, împreună cu martorii luminoşi š şi k de pe tabloul de bord.

Pentru a prelungi acest interval, puteţi trage maneta de cel mult patru ori (timp total limitat la aproximativ două minute).

Mesajul „ _ _ _” însoţit de timpul de aprindere se afişează pe tabloul de bord pentru a confirma această acţiune. Puteţi apoi să vă blocaţi vehiculul.

Dezactivarea funcţiei „iluminare exterioară de însoţire”

Pentru a opri luminile înainte de oprirea automată a acestora, rotiţi inelul 3 în orice poziţie, apoi readuceţi-l la poziţia „AUTO”.

Notă: dacă funcţia „Întâmpinare şi despărţire” este activată, după ce motorul este oprit, procedura de dezactivare a funcţiei „Iluminare exterioară de însoţire” trebuie executată înainte de a trage maneta (în caz contrar, luminile rămân aprinse de funcţia Întâmpinare şi despărţire).

Lumină de ceaţă spate

Pentru a activa această funcţie, rotiţi inelul 3 pană când simbolul „AUTO” apare în faţa reperului 2, apoi apăsaţi contactorul rotativ pentru a aduce reperul 4 în linie cu simbolul 7.

Martorul luminos se afişează pe tabloul de bord.

Funcţionarea depinde de poziţia selectată pentru iluminarea exterioară iar un martor luminos se aprinde atunci pe tabloul de bord.

Nu uitaţi să întrerupeţi funcţionarea acestei lumini când nu mai este necesară pentru a nu incomoda ceilalţi participanţi la trafic.

Stingere

Pentru a dezactiva funcţia, apăsaţi din nou contactorul rotativ pentru a aduce reperul 4 în linie cu simbolul 7.

Martorul luminos se stinge pe tabloul de bord.

Stingerea iluminării exterioare antrenează stingerea luminilor de ceaţă spate.

Pe timp de ceaţă, de zăpadă sau în caz de transport de obiecte care depăşesc pavilionul, aprinderea automată a luminilor nu este sistematică.

Luminile de ceaţă sunt controlate de către şofer: martorii luminoşi de pe tabloul de bord vă informează despre aprinderea lor (martor luminos aprins) sau stingerea lor (martor luminos stins).

lumini şi comutare automată