SISTEMUL VEHICULULUI E-TECH FULL HYBRID: prezentare

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sistemul vehiculului E-Tech full hybrid utilizează un motor electric pentru a îmbunătăţi performanţa motorului cu ardere (accelerare, pornire etc.).

Vehiculul are la dispoziţie un cuplu sporit în timp ce consumă mai puţin carburant.

De asemenea, vehiculul se poate deplasa în modul de funcţionare integral electric, fără asistenţă din partea motorului cu ardere. Vehiculul utilizează energia stocată în bateria de tracţiune de „400 V”.

Baterii

Vehiculul E-Tech full hybrid este echipat cu două tipuri de baterii:

- o baterie de tracţiune de „400 volţi”;

- o baterie secundară de „12 V”.

Baterie de tracţiune de „400 volţi”

Această baterie, situată sub planşeul spate, stochează energia necesară funcţionării corecte a motorului electric.

Ca oricare altă baterie, aceasta se descarcă în timpul utilizării. Bateria de tracţiune se încarcă:

- în timpul fazelor de decelerare ale vehiculului;

- atunci când motorul cu ardere porneşte automat pentru a acţiona ca un generator.

Autonomia vehiculului în modul de funcţionare electric depinde de nivelul de încărcare al bateriei de tracţiune şi, de asemenea, de stilul de conducere şi de elementele care consumă energie (climatizare, sistem de încălzire etc.).

În cazul descărcării bateriei de tracţiune, motorul cu ardere deplasează singur vehiculul până la reîncărcarea suficientă a bateriei de tracţiune.

Bateria de „12 volţi”

Bateria de „12 V”, amplasată în portbagaj, alimentează energia necesară pentru deschiderea/închiderea vehiculului şi pentru funcţionarea echipamentelor.

Notă: bateria de „12 volţi” nu contribuie la pornirea motorului cu ardere internă. Aceasta este asigurată de sistemul E-Tech full hybrid.

Sistemul electric al vehiculului E-Tech full hybrid utilizează aproximativ „400 V” c.c. (curent continuu).

Aceste sistem poate fi cald înainte şi după întreruperea contactului. Respectaţi mesajele de avertizare de pe etichetele prezente în vehicul.

Toate intervenţiile asupra sau modificările aduse sistemului electric de „400 V” al vehiculului (elemente, cabluri, conectori, baterie de tracţiune) sunt strict interzise din cauza riscurilor pe care le pot prezenta pentru siguranţa dvs. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Risc de arsuri grave sau electrocutare care pot provoca decesul.

Simbolul A reperează elementele electrice ale vehiculului dumneavoastră care pot prezenta riscuri pentru siguranţa dumneavoastră.

Circuit electric de „400 de volţi”

Circuitul electric de „400 volţi” poate fi recunoscut la cablajele de culoare oranj 6 şi la elementele reperate de simbolul .

Zgomot

Vehiculele E-Tech full hybrid sunt deosebit de silenţioase în modul de funcţionare electric. Este posibil ca dumneavoastră să nu fiţi încă obişnuit cu acest lucru şi ceilalţi participanţi la trafic nici atât. Acestora le este dificil să vă audă vehiculul atunci când acesta se deplasează.

Deoarece motorul electric este silenţios, veţi auzi zgomote care pot părea neobişnuite (zgomote aerodinamice, pneuri etc.), precum şi zgomote generate de funcţionarea sistemului E-Tech full hybrid (de exemplu, răcirea bateriei de tracţiune).

Vehiculul dvs. E-Tech full hybrid este foarte silenţios. Atunci când părăsiţi vehiculul, asiguraţi-vă întotdeauna că selectorul de viteze se află în poziţia P, aplicaţi frâna de parcare şi întrerupeţi contactul.

RISC DE RĂNIRI GRAVE.

Avertizor sonor pietoni

Avertizorul sonor pentru pietoni vă permite să îi preveniţi pe ceilalţi participanţi la trafic, în special pietonii şi cicliştii, de prezenţa vehiculului dumneavoastră. În modul de funcţionare electric, sistemul se activează automat. Sunetul este declanşat atunci când viteza vehiculului este între aproximativ 1 şi 30 km/h.

Pentru mai multe informaţii despre claxonul pentru pietoni, consultaţi instrucţiunile multimedia.

În cazul unei defecţiuni la claxonul pentru pietoni, martorul luminos este afişat pe tabloul de bord, împreună cu mesajul „Avarie sunet exterior”.

Consultaţi un reprezentant al mărcii.

Operaţie

Sistemul E-Tech full hybrid selectează motorul cu ardere internă şi/sau motorul electric în funcţie de stilul de conducere (lin, sportiv etc.), de condiţiile de trafic şi de modul de conducere selectat (consultaţi paragraful „MULTI-SENSE” MULTI-SENSE).

Intemperii, drumuri inundate:

Nu rulaţi pe o şosea inundată dacă nivelul apei depăşeşte marginea inferioară a jantelor.

Flux de energie

În funcţie de modul de conducere selectat, pe tabloul de bord sunt afişate fluxuri de energie diferite.

Acestea sunt fluxuri de energie între:

- B: motorul cu ardere internă;

- C: roţi;

- D: ansamblul electric (cu bateria de tracţiune şi motorul electric).

Culoarea fluxurilor variază:

- albastru: energie electrică;

- alb: energia generată de motorul cu ardere internă.

Flux E „Tracţiune motor cu ardere”

Motorul de ardere internă este utilizat pentru a deplasa vehiculul.

Flux F „Generare de energie”

Motorul cu ardere internă reîncarcă bateria de tracţiune.

Flux G „Tracţiune electrică”

Ansamblul electric este utilizat pentru a deplasa vehiculul. Fluxul G trece de la bateria de tracţiune la roţi (tracţiune), dar şi de la roţi la bateria de tracţiune (frânare regenerativă).

Notă: este posibilă o combinaţie de fluxuri diferite (de exemplu, combinarea fluxului E cu fluxul G permite utilizarea motorului cu ardere internă şi a motorului electric pentru deplasarea vehiculului).

Culoarea roţilor C variază în funcţie de motorul utilizat pentru deplasarea vehiculului:

- albastru: motor electric;

- alb: motor cu ardere internă;

- albastru şi alb: motor electric şi motor cu ardere internă.

Martor luminos nivel de frânare regenerativă H

Atunci când ridicaţi piciorul de pe pedala de acceleraţie sau apăsaţi pedala de frână, motorul electric şi/sau sistemul de frânare regenerativă convertesc în energie electrică energia generată prin decelerarea vehiculului. Pentru mai multe informaţii SISTEMUL VEHICULULUI E-TECH FULL HYBRID: sistem de frânare regenerativă.

Aceasta se utilizează pentru încetinirea vehiculului şi pentru reîncărcarea bateriei de tracţiune.

Mod de conducere integral electric

Martorul luminos 7 se aprinde pe tabloul de bord pentru a vă informa că sistemul E-Tech full hybrid utilizează numai ansamblul electric pentru a antrena deplasarea vehiculului.

Notă: atunci când nivelul de încărcare al bateriei de tracţiune este scăzut, vehiculul comută automat la modul hibrid şi motorul cu ardere internă porneşte: martorul luminos 7 dispare de pe tabloul de bord pentru a confirma.

Frâna de motor nu poate în nici un caz să înlocuiască apăsarea pe pedala de frână.

optimizarea autonomiei şi consumului de carburant

fluxuri de energie şi informaţii