Înapoi la listă

PARCARE AUTOMATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Această funcţie vă ajută în manevrele de parcare prin preluarea controlului volanului, frânelor, motorului şi treptelor de viteză.

Pe tot parcursul manevrei, trebuie să puneţi presiune pe pedala de acceleraţie (pentru a menţine funcţia funcţională) şi să vă luaţi mâinile de pe volan.

Puteţi prelua controlul vehiculului în orice moment prin:

- rotirea volanului;

- eliberarea pedalei de acceleraţie;

- sau prin apăsarea pedalei de frână.

Particularităţi

Asiguraţi-vă că senzorii cu ultrasunete şi camerele indicate de săgeţile 1 nu sunt acoperite (de murdărie, noroi, zăpadă, o placă de înmatriculare montată/ataşată incorect), lovite, modificate (inclusiv vopseaua) sau obstrucţionate de vreun accesoriu montat în faţa sau în spatele vehiculului.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Ea nu poate deci, în nici un caz, să înlocuiască vigilenţa şi responsabilitatea şoferului în timpul manevrelor (şoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit să frâneze).

Activare

Cu vehiculul staţionar sau conducând cu mai puţin de aproximativ 30 km/h, există mai multe moduri de a accesa funcţia:

- prin domeniul „Vehicul” 2, apăsaţi meniul „Asistare parcare automată” 3;

- prin widgetul „Asistare parcare automată” (dacă este configurat de client);

- prin butonul „Preferate” de pe volan (dacă este configurat de client);

- prin comanda rapidă „Asistare parcare automată” în vizualizarea camerei 360°.

Alegerea manevrei

Sistemul poate executa trei tipuri de manevre:

- parcare paralelă 4;

- parcarea vehiculului într-un loc de parcare perpendicular pe carosabil 5;

- ieşirea dintr-un loc de parcare paralel cu carosabilul 6.

De pe ecranul multimedia, selectaţi manevra pe care doriţi să o efectuaţi.

Notă: celelalte tipuri de manevre de parcare nu sunt acceptate de sistem.

Funcţionare

Staţionare

Cât timp vehiculul rulează cu mai puţin de 30 km/h aproximativ, sistemul va căuta locuri de parcare disponibile pe ambele părţi ale vehiculului.

Când se detectează un loc de parcare, acesta este afişat pe ecranul multimedia, indicat cu litera „P”. Conduceţi încet până când apare mesajul „STOP”, însoţit de un bip. Dacă sunt detectate mai multe spaţii, trebuie să selectaţi spaţiul dorit atingând ecranul.

Spaţiile devin verzi pe ecranul multimedia şi sunt marcate cu litera „P”.

- Opriţi vehiculul;

- apăsaţi butonul „START”.

Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord însoţit de un semnal sonor.

- eliberaţi volanul;

- apăsaţi uşor pedala de acceleraţie;

- urmaţi instrucţiunile sistemului de pe ecranul multimedia.

Menţineţi presiunea pe pedala de acceleraţie pe tot parcursul manevrei chiar şi atunci când vitezele se schimbă.

Vehiculul va începe să se mişte. Sistemul controlează apoi volanul, motorul, frânele şi schimbările de viteză.

În funcţie de presiunea pe pedala de acceleraţie, viteza variază între 0 şi 7 km/h, maximum.

Mesajul „Manevră finalizată” apare pe ecranul multimedia pentru a indica sfârşitul manevrei. Se acţionează frâna de parcare asistată şi poziţia P este angajată.

Puteţi elibera pedala de acceleraţie.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Ea nu poate deci, în nici un caz, să înlocuiască vigilenţa şi responsabilitatea şoferului în timpul manevrelor (şoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit să frâneze).

Atunci când efectuaţi manevre, volanul se poate roti rapid: nu puneţi mâinile în interiorul său şi asiguraţi-vă că nimic nu este prins în interiorul acestuia.

Ieşire din parcare

- Activaţi funcţia „Asistare parcare automată”;

- Selectaţi modul „Ieşire din locul de parcare paralel cu carosabilul”;

- activaţi semnalizatoarele de direcţie pe partea spre care doriţi să scoateţi vehiculul;

- apăsaţi butonul „START”;

Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord însoţit de un semnal sonor.

- eliberaţi volanul;

- apăsaţi uşor pedala de acceleraţie;

- urmaţi instrucţiunile sistemului de pe ecranul multimedia.

Menţineţi presiunea pe pedala de acceleraţie pe tot parcursul manevrei chiar şi atunci când vitezele se schimbă.

Vehiculul va începe să se mişte. Sistemul controlează apoi volanul, motorul, frânele şi schimbările de viteză.

Mesajul „Manevră finalizată” apare pe ecranul multimedia pentru a indica sfârşitul manevrei. Puteţi prelua controlul vehiculului eliberând pedala de acceleraţie sau frânând.

Notă: când manevra este finalizată, dacă, după eliberarea acceleraţiei, şoferul nu acţionează o anumită perioadă de timp, frâna de parcare electronică este aplicată şi poziţia P este cuplată.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Ea nu poate deci, în nici un caz, să înlocuiască vigilenţa şi responsabilitatea şoferului în timpul manevrelor (şoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit să frâneze).

Atunci când efectuaţi manevre, volanul se poate roti rapid: nu puneţi mâinile în interiorul său şi asiguraţi-vă că nimic nu este prins în interiorul acestuia.

Particularităţi

- Sistemul nu urcă borduri înalte.

- Manevra este imposibilă dacă panta este prea abruptă.

Suspendarea manevrei

Manevra este întreruptă în următoarele cazuri:

- apăsaţi pedala de acceleraţie dincolo de punctul de rezistenţă;

- se deschide o uşă pentru pasageri sau portbagajul;

- vehiculul a staţionat mai mult de aproximativ un minut.

Martorul luminos se stinge pe tabloul de bord, însoţit de un avertisment sonor. Vehiculul este acum imobilizat.

Un mesaj vă anunţă că manevra a fost suspendată şi vă spune ce trebuie să faceţi pentru a relua manevra.

Eliberaţi pedala de acceleraţie, apoi apăsaţi-o din nou pentru a continua manevra.

Anularea manevrei

Manevra este anulată în următoarele cazuri:

- apăsaţi butonul „STOP”;

- deschideţi uşa şoferului;

- eliberaţi centura de siguranţă pe partea şoferului;

- aplicaţi frână de parcare asistată;

- vehiculul s-a deplasat prea departe de traiectoria planificată;

- aţi efectuat mai mult de aproximativ zece mişcări spre înainte/înapoi într-o singură manevră;

- rotiţi volanul;

- mutaţi schimbătorul de viteze;

- roţile vehiculului au patinat;

- regulatorul electronic al cuplului motorului a pornit

Martorul luminos se stinge pe tabloul de bord, însoţit de un avertisment sonor.

Vehiculul se opreşte.

Notă: dacă există o defecţiune a funcţiei, vehiculul nu este imobilizat. Preluaţi din nou controlul asupra vehiculului. Mesajul „Reluați controlul” apare pe tabloul de bord, însoţit de un semnal sonor.

Funcţie nedisponibilă

Când apăsaţi pe una dintre metodele de activare a sistemului, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare, pe ecranul multimedia apare mesajul „Parcare automată nedisponibilă” pentru a vă informa că funcţia nu este disponibilă.

Anomalie de funcţionare

Atunci când funcţia detectează o anomalie de funcţionare, următoarele mesaje sunt afişate pe tabloul de bord:

- „Verifică Park Assist”, însoţit de simbolul ;

sau

- „Verifică senzori de parcare”, însoţit de simbolul ©;

sau

- „Asist. parcare De verificat”, însoţit de simbolul ©.

Curăţaţi senzorii cu ultrasunete. Dacă problema persistă, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Notă: dacă există o defecţiune a funcţiei, vehiculul nu este imobilizat.

Preluaţi imediat controlul asupra vehiculului.

Mesajul „Reluați controlul”, însoţit de simbolul , apare pe tabloul de bord.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului. Asiguraţi-vă că manevra este conformă cu regulile de circulaţie în vigoare pe drumurile pe care circulaţi.

Şoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit pentru evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii: aveţi grijă întotdeauna să nu existe obstacole mobile, mici şi înguste (de exemplu, un copil, un animal, un cărucior de copil, o bicicletă, o piatră, un stâlp, un echipament de remorcare etc.) în punctul mort în timpul manevrelor.

Intervenţii/reparaţii asupra sistemului

- În cazul unui impact, funcţionarea senzorilor poate fi afectată. Dezactivaţi funcţia şi consultaţi un reprezentant al mărcii.

- Orice intervenţie în zona în care se află senzorii (reparaţii, înlocuiri, modificări la ornamentele exterioare etc.) trebuie să fie efectuată de către un specialist calificat.

Numai un Reprezentant al mărcii este abilitat să intervină asupra sistemului.

Situaţii de perturbare a sistemului

Anumite condiţii pot perturba sau împiedica funcţionarea sistemului, cum ar fi intemperiile (zăpadă, grindină, gheaţă etc.).

În cazul în care sistemul funcţionează anormal, dezactivaţi-l şi consultaţi un reprezentant al mărcii.

Risc de alarme false eronate.

Limitările funcţionării sistemului

- Este posibil ca sistemul să nu detecteze obiectele situate în unghiurile moarte ale senzorilor.

- Încercaţi întotdeauna să verificaţi dacă spaţiul de parcare sugerat de sistem este încă disponibil şi lipsit de obstacole înainte şi pe parcursul întregii manevre.

- Sistemul nu trebuie sa fie utilizat când este cuplată o remorca sau atunci când exista un sistem de remorcare sau un sistem de transportare încărcături pe vehicul sau pe vehiculele din jur.