Înapoi la listă

CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ, LEVIER MANUAL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Levier de selectare 1

P: parcare

R: marşarier

N: punct mort

D: mod automat

Afişajul 4 de pe tabloul de bord indică poziţia cuplată de levierul de selectare 1 sau raportul cuplat în modul manual.

Notă: Apăsaţi butonul 2 pentru a părăsi poziţia P sau pentru a comuta din poziţia D sau N la poziţia R sau P.

Pornire

Cu levierul de viteze 1 în poziţia P, porniţi motorul.

Pentru a părăsi poziţia P, este obligatoriu să apăsaţi pe pedala de frână înainte de a apăsa butonul de deblocare 2.

Cu piciorul pe pedala de frână (martorul luminos 3 de pe afişajul se stinge), părăsiţi poziţia P.

Cuplarea levierului în poziţia D sau R nu trebuie făcută decât la oprire, cu piciorul pe frână şi cu pedala de acceleraţie ridicată.

Conducere în mod automat

Cuplaţi levierul 1 în poziţia D.

În majoritatea condiţiilor de drum întâlnite, nu va mai trebui să acţionaţi levierul: rapoartele se schimbă automat, la momentul potrivit şi la cea mai potrivită turaţie a motorului, deoarece sistemul automat ia în calcul sarcina vehiculului şi profilul drumului, adaptându-se la stilul de conducere ales de dvs.

Conducere economică

Pe drum, lăsaţi întotdeauna levierul în poziţia D, pedala de acceleraţie fiind menţinută puţin apăsată, raporturile vor trece automat la o turaţie motor mai mică.

Accelerări şi depăşiri

Pentru aceasta, apăsaţi ferm şi până la fund pedala de acceleraţie.

Aceasta vă va permite, în funcţie de posibilităţile motorului, să treceţi într-un raport optim inferior.

Palete de schimbare a vitezei 5 şi 6

În funcţie de vehicul, puteţi să utilizaţi padelele 5 şi 6 pentru a schimba raportul, atunci când levierul este în poziţia D.

5: Schimbare la o treaptă de viteză inferioară.

6: Schimbare la o treaptă de viteză superioară.

Poziţiile P, N şi R nu sunt accesibile cu paletele.

Notă: la utilizare, împingeţi centrul padelelor, nu capătul superior.

Conducere în mod manual

Atunci când vehiculul rulează pe poziţia D puteţi trece în modul manual de conducere utilizând padelele 5 şi 6 de pe volan. În funcţie de vehicul, sunt disponibile două moduri de conducere manuale:

- modul manual „temporar” poate fi utilizat pentru a forţa schimbarea raportului, prin apăsarea scurtă a uneia dintre cele două padele. Modul de conducere D şi raportul cuplat apar pe tabloul de bord.

Notă: cutia de viteze revine la modul automat D dacă raportul cuplat nu mai este cel optim pentru performanţa vehiculului sau dacă nu a fost acţionată nicio paletă o anumită perioadă de timp.

- modul manual permanent este activat prin apăsarea lungă a uneia dintre padele. Modul de conducere M şi raportul cuplat va apărea pe ecranul 7 de pe tabloul de bord.

Notă: reveniţi la modul automat prin apăsarea lungă a padelei din dreapta. Modul automat D este afişat pe tabloul de bord.

În toate cazurile :

- pentru a trece în rapoartele inferioare, apăsaţi paleta din stânga;

- pentru a trece în rapoartele de viteză superioare, apăsaţi pe paleta din dreapta.

Cazuri particulare

În anumite cazuri de rulare (ce conduc, de exemplu, la protecţia motorului, activarea programului de control dinamic de conducere: ESC etc.), sistemul automat poate schimba treapta de viteză în mod automat.

De asemenea, pentru a evita „manevrele greşite”, schimbarea raportului poate fi refuzată de „automatism”: în acest caz afişajul raportului clipeşte câteva secunde pentru a vă avertiza de aceasta.

Situaţii excepţionale

- Dacă tip sau starea carosabilului (pante ascendente abrupte, pante descendente bruşte, zăpadă adâncă, nisip sau noroi) îngreunează menţinerea modului automat, în funcţie de vehicul, este recomandat să comutaţi la modul manual folosind paletele. Aceasta pentru a evita schimbările de viteză succesive solicitate de „automatism” la urcare, şi pentru a obţine o frânare motor în caz de coborâri prelungite.

- Pe timp foarte rece, pentru a evita oprirea bruscă a motorului, aşteptaţi câteva momente înainte de a părăsi poziţia P sau N şi de a cupla levierul în D sau R.

Staţionare vehicul

Atunci când vehiculul este staţionat, ţinând piciorul pe frână, plasaţi levierul în poziţia P: cutia de viteze se află în punctul mort şi roţile motoare sunt blocate mecanic de către transmisie.

Asiguraţi-vă că frâna de parcare asistată este cuplată.

La urcare, pentru a rămâne oprit, nu lăsaţi piciorul pe pedala de acceleraţie.

Risc de supraîncălzire a cutiei de viteze automate.

Din motive de securitate, nu întrerupeţi niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului.

Poziţia P trebuie cuplată numai la oprirea completă a vehiculului.

În caz de şoc pe partea inferioară a caroseriei vehiculului în timpul unei manevrări (de exemplu: contact cu o bornă, un trotuar supraînălţat sau orice alt mobilier urban) puteţi deteriora vehiculul (de exemplu: deformare a unei osii).

Pentru a evita orice risc de accident, controlaţi vehiculul la un Reprezentant al mărcii.

Perioadă de întreţinere

Consultaţi documentul de întreţinere al vehiculului sau consultaţi un reprezentant al mărcii pentru a verifica dacă este necesară întreţinere planificată pentru cutia de viteze automată.

Dacă aceasta nu necesită întreţinere, nu este necesar să completaţi nivelul de ulei.

Anomalie de funcţionare

- în timpul rulării, dacă mesajul „Verifică cutia de viteze” apare pe tabloul de bord, acesta indică o defecţiune.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii ;

- în timpul rulării, dacă mesajul „Supraîncălzire cutie de viteze” apare pe tabloul de bord, opriţi-vă de îndată ce este posibil pentru a lăsa cutia de viteze să se răcească şi aşteptaţi până dispare mesajul;

- Depanarea unui vehicul cu cutie de viteze automată REMORCARE: depanare.

La pornire, în cazul în care levierul este blocat pe poziţia P atunci când apăsaţi pedala de frână (de exemplu, pană de baterie), este posibil să eliberaţi manual levierul pentru a debloca roţile motoare. Pentru a face acest lucru, declipsaţi baza burdufului şi apăsaţi butonul 9 în timp ce apăsaţi simultan butonul 8 de pe levier, pentru a debloca levierul şi a comuta la poziţia N.

Consultaţi rapid un Reprezentant al mărcii.