CENTURI DE SECURITATE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pentru a asigura securitatea dumneavoastră, purtaţi centura de securitate în momentul oricăror deplasări. În plus, trebuie să vă conformaţi legislaţiei ţării în care vă găsiţi.

Înainte de a porni, procedaţi mai întâi la reglarea poziţiei de conducere, apoi, pentru toţi pasagerii, la ajustarea centurii de securitate pentru a obţine cea mai bună protecţie.

Reglare poziţie de conducere

- Aşezaţi-vă bine pe scaun (după ce v-aţi dezbrăcat de palton sau jachetă). Acest lucru este esenţial pentru poziţionarea corectă a spatelui;

- reglaţi avansarea scaunului în funcţie de pedalier. Scaunul trebuie retras până la distanţa maximă care permite apăsarea completă a pedalelor. Spătarul trebuie să fie reglat astfel încât braţele să rămână uşor îndoite;

- reglaţi poziţia tetierei dumneavoastră. Pentru un maxim de securitate, distanţa dintre capul dumneavoastră şi tetieră trebuie să fie minimă;

- reglaţi înălţimea pernei. Acest reglaj vă permite să selectaţi o poziţie a scaunului pentru un câmp vizual de conducere optim; 

- reglaţi poziţia volanului.

Pentru buna funcţionare a centurilor spate, asiguraţi-vă de buna blocare a banchetei spate. BANCHETĂ SPATE: funcţionalităţi

Centurile de securitate incorect ajustate sau răsucite riscă să cauzeze răniri în caz de accident.

Utilizaţi centura de securitate pentru o singură persoană, copil sau adult.

Chiar şi femeile însărcinate trebuie să poarte centura. În acest caz, aveţi grijă ca chinga de bazin să nu exercite o presiune prea mare în partea inferioară a abdomenului fără a crea joc suplimentar.

Ajustare centuri de securitate

Menţineţi-vă rezemat de spătar.

Chinga de torace 1 trebuie să fie apropiată cât mai mult posibil de baza gâtului, însă fără a fi purtată pe acesta.

Chinga de bazin 2 trebuie să fie purtată orizontal peste coapse şi bazin.

Centura trebuie purtată cât mai direct posibil pe corp. Ex. : evitaţi îmbrăcămintea prea groasă, obiectele intercalate...

Blocare

Derulaţi chinga încet şi fără bruscări şi asiguraţi înclichetarea penei 3 în unitatea 5 (verificaţi blocarea trăgând de pana 3).

În caz de blocare a chingii, efectuaţi o largă întoarcere înapoi şi derulaţi din nou.

Dacă centura dumneavoastră este complet blocată, trageţi lent, dar cu putere chinga, pentru a o extrage aproximativ 3 cm. Lăsaţio să se rebobineze singură apoi derulaţi din nou.

Dacă problema persistă, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Deblocare

Apăsaţi butonul 4, centura este readusă de către rulor. Însoţiţi-o.

ß Martor luminos alertă nepurtare centură şofer şi, în funcţie de vehicul, a pasagerului faţă

Acesta apare pe afişajul central la punerea contactului şi dacă centura de securitate a şoferului sau a pasagerului din faţă (atâta timp cât scaunul pasagerului este ocupat) nu este cuplată.

În funcţie de vehicul, dacă scaunul este ocupat şi una dintre aceste centuri de siguranţă nu este fixată sau este desfăcută în timp ce vehiculul se deplasează cu o viteză de peste 20 km/h, ß indicatorul luminos de alertă clipeşte şi se aude un bip pentru aproximativ 120 de secunde.

Notă: un obiect aşezat pe scaunul pasagerului poate, în anumite cazuri, să declanşeze martorul luminos, în funcţie de vehicul.

Alertă de nepurtare a centurii spate (în funcţie de vehicul)

Graficul 6 este afişat pe tabloul de bord când contactul este pornit. Acesta informează şoferul cu privire la starea de fixare a fiecărei centuri de siguranţă din spate de fiecare dată:

- contactul este pus;

- deschidere a unei uşi;

- cuplare sau decuplare a unei centuri din spate.

Semnificaţia simbolului grafic 6:

- martor luminos verde: centură de siguranţă cuplată;

- martor luminos roşu: scaunul este ocupat şi centura de securitate nu este cuplată;

- martor luminos gri: scaun neocupat.

Martorul luminos ß de pe afişajul central apare şi la punerea contactului, dacă un scaun din spate este ocupat şi centura de securitate nu este cuplată.

Dacă viteza vehiculului este mai mică de aproximativ 20 km/h, martorul luminos ß de pe afişajul central apare dacă un scaun din spate este ocupat şi centura de securitate nu este cuplată.

Este însoţită de simbolul 6 care apare timp de aproximativ 60 de secunde de fiecare dată când una dintre centurile de siguranţă din spate este fixată sau desfăcută.

Dacă viteza vehiculului depăşeşte aproximativ 20 km/h şi una dintre centurile de securitate spate este decuplată sau se decuplează în timpul călătoriei:

- martorul luminos ß clipeşte pe afişajul central;

şi

- este emis un semnal sonor timp de aproximativ 120 de secunde;

şi

- simbolul 6 este afişat timp de aproximativ 180 de secunde, iar simbolul pentru scaunul în cauză se face roşu.

Asiguraţi-vă întotdeauna că pasagerii din spate au centurile cuplate corespunzător şi că numărul de centuri de securitate cuplate corespunde numărului de scaune spate ocupate.

Notă: în unele cazuri, alertele se pot activa dacă un obiect este amplasat pe unul dintre scaunele din spate, în funcţie de vehicul.

Reglare pe înălţime centuri faţă

Utilizaţi butonul 7 pentru a regla înălţimea centurii astfel încât chinga de torace să treacă aşa cum s-a indicat anterior. Apăsaţi pe butonul 7 şi ridicaţi sau coborâţi centura. Odată reglajul efectuat, asiguraţi-vă că blocarea este corespunzătoare.

Centuri spate laterale 8

Blocarea, deblocarea şi ajustarea se efectuează în acelaşi mod ca pentru centurile faţă.

Verificaţi poziţionarea şi funcţionarea corespunzătoare a centurilor de securitate spate după fiecare manipulare a banchetei spate.

Centură spate centrală

Derulaţi uşor chinga 9.

Înclichetaţi peduncul în clichetul negru 10.

Informaţiile următoare se referă la centurile faţă şi spate ale vehiculului.

- Este interzisă modificarea elementelor sistemului de reţinere montat iniţial: centuri de securitate, scaune şi fixările acestora. Pentru cazuri particulare (ex: instalarea unui scaun pentru copil), consultaţi un Reprezentant al mărcii.

- Nu utilizaţi dispozitive care permit să se introducă joc în chingi (ex.: cleşte de rufe, clips...), deoarece o centură de securitate purtată prea larg riscă să provoace răniri în caz de accident.

- Nu treceţi niciodată chinga de torace pe sub braţ, sau pe la spate.

- Nu utilizaţi aceeaşi centură pentru mai mult de o persoană şi nu ataşaţi niciodată un bebeluş sau un copil pe genunchi folosind centura dumneavoastră.

- Centura nu trebuie să fie răsucită.

- În urma unui accident, verificaţi şi dacă este necesar înlocuiţi centurile. De asemenea, înlocuiţi centura dumneavoastră dacă aceasta prezintă o degradare.

- În momentul remontării banchetei spate, aveţi grijă să poziţionaţi corect centurile de siguranţă şi închizătorile acestora, astfel încât să poată fi utilizate corespunzător.

- Introduceţi pana centurii în unitatea potrivită.

- Aveţi grijă să nu intercalaţi vreun obiect în zona unităţii de blocare a centurii care ar putea împiedica buna sa funcţionare.

- Verificaţi poziţionarea corectă a unităţii de blocare (aceasta nu trebuie să fie acoperită, strivită, presată... de persoane sau obiecte).