Înapoi la listă

LIMITATOR DE VITEZĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Limitatorul de viteză este o funcţie care vă ajută să nu depăşiţi o viteză de rulare pe care o veţi fi ales, numită viteză limitată.

Comenzi

1 Limitator de viteză pornit/oprit.

2 Regulator de viteză pornit/oprit.

3 Comutaţi pentru a activa şi a reduce limita de viteză (SET/-).

4 Comutaţi pentru a activa şi a mări limita de viteză sau pentru a regla limita de viteză memorată (RES/+).

5 Punere în stare de veghe a funcţiei (cu memorarea vitezei limitate) (0).

Conducere

dacă a fost setată o limită de viteză dar aceasta nu a fost încă atinsă, conducerea este similară celei a unui vehicul neechipat cu limitator de viteză.

De îndată ce atingeţi viteza înregistrată, orice acţiune asupra pedalei de acceleraţie nu va permite depăşirea vitezei programate decât în caz de necesitate (consultaţi paragraful „Depăşire viteză limitată”).

Puteţi asocia limitatorul de viteză la funcţia „Detectare semne de circulaţie”. DETECTAREA SEMNELOR DE CIRCULAŢIE

Activare

Acţionaţi butonul 1. Martorul luminos 6 se aprinde în culoarea gri. Pe tabloul de bord apare mesajul „Limitator viteză ON”, însoţit de liniuţe, pentru a indica faptul că funcţia limitator de viteză este activată şi aşteaptă memorarea unei viteze limită.

Pentru a înregistra viteza curentă, apăsaţi butonul 4 (RES/+) sau 3 (SET/- ): valoarea limitei de viteză înlocuieşte liniuţele şi, în funcţie de vehicul, martorul luminos 6 devine alb.

Viteza minimă înregistrată este de 30 km/h.

Variaţie a vitezei limitate

Puteţi varia viteza limitată acţionând (prin apăsări succesive sau prin apăsare continuă) pe:

- butonul 4 (RES/+) pentru a mări viteza;

- butonul 3 (SET/-) pentru a micşora viteza.

Depăşire viteză limitată

Depăşirea vitezei limită este posibilă în orice moment. Pentru a face acest lucru: apăsaţi pedala de acceleraţie ferm şi până la capăt (dincolo de punctul de rezistenţă).

În timpul depăşirii, limita de viteză luminează roşu intermitent pe tabloul de bord. Apoi, eliberaţi pedala de acceleraţie: funcţia limitatorului de viteză va reveni de îndată ce atingeţi o viteză mai mică decât viteza memorată.

Dacă limitatorul de viteză nu este disponibil (după mai multe tentative de activare), contactaţi un reprezentant aprobat.

Imposibilitate pentru funcţie de a menţine viteza limitată

În cazul coborârii unei pante abrupte, este posibil ca sistemul să nu poată menţine viteza limitată: limita de viteză memorată clipeşte cu roşu pe tabloul de bord şi un semnal sonor este declanşat periodic, pentru a vă informa în legătură cu această situaţie.

Trebuie să ţineţi picioarele lângă pedale, pentru a fi pregătit să reacţionaţi în caz de urgenţă.

Punere în stare de veghe a funcţiei

Funcţia limitator de viteză este suspendată atunci când apăsaţi contactorul 5 (0). Valoarea vitezei limită este memorată şi afişată cu gri pe tabloul de bord.

Revenire la viteza limitată

Dacă o viteză este memorată, este posibil să o restabiliţi prin apăsarea butonului 4.

Oprire funcţie

Funcţia limitatorului de viteză este întreruptă:

- atunci când apăsaţi butonul 1. În acest caz, viteza nu mai este memorată;

- atunci când apăsaţi butonul 2. În acest caz, este selectat regulatorul de viteză şi nu se memorează nicio valoare pentru viteză.

Martorul luminos 6 dispare de pe tabloul de bord şi apare mesajul „Limitator DEZACTIVAT” pentru a confirma faptul că funcţia este dezactivată.

Atunci când limitatorul este comutat la starea de veghe, o apăsare pe butonul 3 reactivează funcţia fără a ţine cont de viteza memorată: viteza la care rulează vehiculul este cea care este luată în calcul.

FOLOSIREA LIMITATORULUI DE VITEZĂ