Înapoi la listă

PARCAREA ASISTATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Folosind detectorii cu ultrasunete indicaţi de săgeţile 3, montaţi în barele de protecţie ale vehiculului, această funcţie vă ajută să găsiţi spaţii de parcare accesibile şi efectuaţi manevrele de parcare.

Luaţi mâinile de pe volan, controlaţi doar:

- pedala de acceleraţie;

- pedala de frână;

- levierul de viteze.

Puteţi prelua controlul în orice moment, manevrând volanul.

Activare

Cu motorul pornit, vehiculul oprit sau rulând cu o viteză aproximativă mai mică de 30 km/h:

- apăsaţi contactorul 2. Martorul luminos integrat în contactorul 2 se aprinde, iar afișajul A apare pe ecranul multimedia1;

- setaţi indicatorul de direcţie pe partea vehiculului unde doriţi să parcaţi.

Particularităţi

Asiguraţi-vă că detectoarele cu ultrasunete indicate de săgeţile 3 nu sunt obstrucţionate (de murdărie, noroi, zăpadă…).

Alegerea manevrei

Sistemul poate realiza patru tipuri de manevre:

- parcarea vehiculului într-un loc de parcare paralel cu carosabilul;

- parcarea vehiculului într-un loc de parcare perpendicular pe carosabil;

- parcarea vehiculului într-un loc de parcare oblic faţă de carosabil;

- ieşirea dintr-un loc de parcare paralel cu carosabilul.

Pe ecranul multimedia 1, selectaţi manevra pe care doriţi să o efectuaţi.

Notă: la pornirea vehiculului sau după o manevră de parcare laterală reuşită cu ajutorul sistemului, manevra implicită propusă de sistem este asistenţa la ieşirea din parcarea laterală (loc de parcare paralel cu carosabilul). În alte situaţii, manevra implicită poate fi configurată pe ecranul multimedia 1. Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul multimedia.

Pornirea sistemului este însoţită de activarea asistenţei la parcare şi, pe vehiculele echipate cu aceasta, de camera de mers înapoi, pentru a facilita vizualizarea manevrelor de către şofer. ASISTENŢĂ LA PARCARE, CAMERĂ DE MERS ÎNAPOI

Funcţionare

Staţionare

Cât timp vehiculul rulează cu mai puţin de 30 km/h aproximativ, sistemul caută locuri de parcare disponibile pe partea vehiculului aleasă de şofer.

Notă: dacă sunt disponibile spaţii de parcare pe cealaltă parte a vehiculului, setaţi indicatorul de direcţie în cealaltă direcţie pentru a permite sistemului să caute locuri de parcare.

Atunci când se detectează un loc de parcare, acesta este afişat pe ecranul multimedia, indicat printr-o literă mică „P” Conduceţi încet, cu semnalizatoare de direcţie activate pe partea pe care este disponibil locul de parcare, până când apare mesajul „Stop” şi se aude un semnal sonor.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Ea nu poate deci, în nici un caz, să înlocuiască vigilenţa şi responsabilitatea şoferului în timpul manevrelor (şoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit să frâneze).

Locul va fi apoi indicat pe ecranul multimedia cu majuscula „P".

- Opriţi vehiculul;

- cuplaţi marşarierul.

Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord însoţit de un semnal sonor.

- Eliberaţi volanul;

- urmaţi instrucţiunile afişate pe ecranul multifuncţional 1.

Viteza nu trebuie să depăşească aproximativ 7 km/h.

Stingerea martorului luminos pe tabloul de bord, însoţită de un semnal sonor, semnalează finalizarea manevrei.

Ieşirea din parcarea laterală (loc de parcare paralel cu carosabilul)

- Apăsaţi scurt butonul 2;

- Selectaţi modul „Ieşire din locul de parcare

paralel cu carosabilul”;

- setaţi indicatorul de direcţie

pe partea pe care doriţi

să iese vehiculul;

- apăsaţi lung

butonul 2 (aproximativ două secunde).

Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord însoţit de un semnal sonor.

- Eliberaţi volanul;

- efectuaţi manevrele în faţă şi spate, urmând instrucţiunile afişate pe ecranul multimedia 1 cu ajutorul alertelor sistemului de asistenţă la parcare.

Viteza nu trebuie să depăşească aproximativ 7 km/h.

Atunci când vehiculul este în poziţia de ieşire din spaţiul de parcare, martorul luminos dispare de pe tabloul de bord şi se aude un semnal sonor, iar pe ecranul multimedia 1 apare mesajul pentru a confirma finalizarea manevrei.

Atunci când efectuaţi manevre, volanul se poate roti rapid: nu puneţi mâinile în interiorul său şi asiguraţi-vă că nimic nu este prins în interiorul acestuia.

Suspendarea/reluarea manevrei

Manevra este întreruptă în următoarele cazuri:

- puneţi mâinile pe volan;

- vehiculul este staţionar prea mult timp;

- un obstacol de pe traiectoria vehiculului împiedică finalizarea manevrei;

- motorul se opreşte;

- o portieră sau uşa portbagajului este deschisă.

Martorul luminos de pe butonul 2 se stinge şi martorul luminos dispare de pe tabloul de bord, iar un semnal sonor confirmă suspendarea manevrei. Motivul întreruperii manevrei va fi afişat pe ecranul multimedia 1.

Asiguraţi-vă de următoarele:

- aţi luat mâinile de pe volan;

şi

- toate uşile şi portbagajul sunt închise;

şi

- pe traiectoria vehiculului nu se află niciun obstacol;

şi

- motorul este pornit.

Dacă martorul luminos de pe butonul 2 clipeşte, înseamnă că sistemul este din nou disponibil pentru reluarea manevrei.

Pentru a relua manevra, apăsaţi lung butonul 2. Martorul luminos al contactorului 2 se aprinde şi este afişat pe tabloul de bord.

Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecranul multimedia 1.

Anularea manevrei

Manevra este anulată în următoarele cazuri:

- la depăşirea vitezei de 7 km/h;

- prin apăsare pe butonul 2;

- aţi efectuat peste zece mişcări înainte/înapoi în cadrul manevrei;

- senzorii sistemului de asistenţă la parcare sunt murdari sau obstrucţionaţi;

- roţile vehiculului au patinat;

- manevra este suspendată prea mult timp.

Martorul luminos al contactorului 2 şi martorul luminos dispar de pe tabloul de bord şi un semnal sonor confirmă anularea manevrei. Motivul anulării manevrei va fi afişat pe ecranul multimedia 1.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului. Asiguraţi-vă că manevra este conformă cu regulile de circulaţie în vigoare pe drumurile pe care circulaţi.

Şoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit pentru evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii: aveţi grijă întotdeauna să nu existe obstacole mobile, mici şi înguste (de exemplu, un copil, un animal, un cărucior de copil, o bicicletă, o piatră, un stâlp, un echipament de remorcare etc.) în punctul mort în timpul manevrelor.

Intervenţii/reparaţii asupra sistemului

- În caz de impact, alinierea senzorilor poate fi modificată, funcţionarea acestora putând fi, astfel, afectată. Dezactivaţi funcţia şi consultaţi un reprezentant al mărcii.

- Orice intervenţie în zona în care se află senzorii (reparaţii, înlocuiri, modificări la ornamentele exterioare etc.) trebuie să fie efectuată de către un specialist calificat.

Numai un Reprezentant al mărcii este abilitat să intervină asupra sistemului.

Situaţii de perturbare a sistemului

Anumite condiţii pot perturba sau împiedica funcţionarea sistemului, cum ar fi intemperiile (zăpadă, grindină, gheaţă etc.).

În cazul în care sistemul funcţionează anormal, dezactivaţi-l şi consultaţi un reprezentant al mărcii.

Risc de alarme false eronate.

Limitările funcţionării sistemului

- Este posibil ca sistemul să nu detecteze obiectele situate în unghiurile moarte ale senzorilor.

- Efectuaţi întotdeauna un control vizual pentru a verifica dacă locul de parcare propus de către sistem este încă disponibil şi lipsit de obstacole.

- Sistemul nu trebuie sa fie utilizat când este cuplată o remorca sau atunci când exista un sistem de remorcare sau un sistem de transportare încărcături pe vehicul sau pe vehiculele din jur.